Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/vaala/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/1

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Pudasjärven kaupunki                                                                                                                   
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA   

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 

maa-ainesten läjitysalue, VAALAN KUNTA, VAALA
Kuulutusaika: 08/ 05 2020 – 15 / 06 2020
Asian diaarinumero: 1144/11.01.00.00/2020

Vaalan kunta hakee lupaa rakentamisessa syntyvien pinta- ja leikkausmaiden loppusijoitukselle sekä kantojen ja muiden puuainesten käsittelyalueelle kiinteistölle Metsävoima 785-404-1-159. Alue sijaitsee Vaalan kuntakeskuksen läheisyydessä ja sen pinta-ala on noin 3,8 ha. Läjitettävien maa-ainesten määrä on noin 100 000 m3ktr, kuitenkin alle 50 000 tn vuodessa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä sähköisen kuulutuksen liitteenä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut). Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Vaalan kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet:

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus, muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet, joissa pyydetään käyttämään otsikointia ”muistutus” tai ”mielipide” sekä asianumeroa 1144/11.01.00.00/2020, tulee toimittaa 15.6.2020 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi TAI kirjallisena osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi, raija.karenlampi@pudasjarvi.fi, puh. 0500 282 946.

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 08 / 05 2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT / OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Linkki liitteisiin

 

                                                            

Lähettäjä: Oulunkaaren ympäristölautakunta
Julkaistu: 08.05.2020 10.14