Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/utajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/1

Kuulutus ja tiedoksianto suunnittelutarveratkaisun ja rakennuslupahakemusten vireille tulosta

Utajärven kunnan rakennusvalvontaan on jätetty MRL 137 § mukainen suunnittelutarveratkaisuhakemus ja rakennuslupahakemukset 2 tuulivoimalan rakentamiselle käytöstä poistetun kaatopaikan alueelle. Tuulivoimalat sijoittuvat kiinteistölle 889-411-38-28.

Tuulivoimalat ovat mallia Siemens-Gamesan SG 6.0-170, jonka nimellisteho on 6,0-6,5 MVA. Voimalan kokonaiskorkeus on 250 m, tornin korkeus 165 m ja siipien pituus 85m. Tuulivoimalat on mahdollista toteuttaa suunnittelutarveharkinnan kautta, koska alueen muun maankäytön kanssa ei ole merkittävää yhteensovittamistarvetta.

Naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 133§:n ja 173 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ja rakennuslupahakemukset liitteineen ovat nähtävillä 07.01-29.01.2021 välisenä aikana Utajärven kunnan Asiointipisteessä osoitteessa vanhatie 46, 91600 Utajärvi, Asiointipisteen aukioloaikoina ma-pe klo. 09.00-15.00 sekä sähköisessä muodossa kunnan internetsivuilla osoitteessa https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/asuminen_ja_ymparisto/rantasuon_tuulivoimahanke/ 

Kirjalliset huomautukset tulee jättää 29.01.2021 klo 15.00 mennessä. Huomautukset jätetään osoitteella: Utajärven kunta, Rakennusvalvonta, Vanhatie 46, 91600 Utajärvi, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@utajarvi.fi. Huomautusten on oltava perillä määräaikaan mennessä.

Lisätietoja antavat:
-        Matias Partanen, Salpatuuli osuuskunta p. 0500795174
-        Utajärven kunta, rakennustarkastaja Janne Heikkinen p. 0408316068 . (Ti, Ke ja To)

Utajärven kunta 07.01.2021
Rakennusvalvonta

Julkaistu: 07.01.2021 15.08