Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/utajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/1

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Utajärven kunnanhallitus on 9.6.2020 § 136 päättänyt asettaa Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 25.6.– 28.8.2020 välisen ajan Utajärven kirjastossa (Anttilantie 13).

 
Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus osayleiskaavaehdotuksesta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 28.8.2020 osoitteella Utajärven kunta/Kunnanhallitus, Vanhatie 46, PL 18, 91601 UTAJÄRVI, tai sähköpostiin kirjaamo@utajarvi.fi aihe: Maaselän tuulivoimayleiskaavaehdotus.
                                                                              
Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

 

KAAVA-AINEISTO KOKONAISUUDESSAAN


 
Utajärven kunnanhallitus

 

Lisätietoja:
 
Tiia Possakka
Kaavoitusinsinööri
p. 050 5917 240
etunimi.sukunimi@utajarvi.fi
 
Tuulivoimahankevastaava /
Maaselän tuulipuisto Oy c/o TORNATOR Oyj
Raino Kukkonen
Hankepäällikkö, Tuulivoima
p. 050 468 8533
etunimi.sukunimi@tornator.fi
 
Kaavaa laativa konsultti / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö Pirjo Pellikka
puh. 040 532 2380
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Julkaistu: 23.06.2020 15.54