Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/utajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/1

Kuulutus ympäristölupahakemusen vireilläolosta Orasko OY


Pudasjärven kaupunki                                                                                                                       
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                                              
 
 
K U U L U T U S                                                          
 
Ympäristölupahakemuksen vireilläolosta
 
 
Orasko Oy hakee lupaa puun sahaukseen, höyläykseen ja Sinesto B kemikaalin käyttöön Mustikkakankaan teollisuusalueella Utajärven kunnassa noin neljä kilometriä keskustasta itään, Utajärven kunnan omistamille tiloille Utapuu 889-407-28-42 ja Nikkarila 889-407-28-60 sekä kiinteistöstä Mustikkaharju 889-407-28-87 lohkottavalle määräalalle. Toiminnalla on ympäristölupa (Oulunkaaren ympäristölautakunta 14.8.2014 § 56) sahalaitoksen toiminnalle ja puunsuojakemikaalin käytölle. Lupaa haetaan nyt toiminnan olennaiselle laajentamiselle. Uusi ja olemassa oleva sahalaitos tulevat ottamaan vastaan raakapuuta yhteensä 360 000 m3/vuosi, saha-alueella kerralla varastoitava enimmäismäärä on 20 000 m3. Valmista sahatavaraa tuotetaan yhteensä 150 000 m3/vuosi. Sahaustoiminnan sivutuotteita syntyy seuraavat määrät; puun kuori 55 000 i-m3/ vuosi, puuhake 370 000 i-m3/ vuosi ja puupuru 65 000 i-m3/ vuosi. Lisäksi alueella käsitellään Sinesto B-sinistymisenestokemikaalia enimmillään 24 000 litraa vuosittain, laimentamatonta ainetta on jatkuvasti varastoitavana lukitussa tilassa enintään 6000 litraa.
 
Toiminta ajoittuu arkipäiviin klo. 06.00 – 22.00, satunnaisesti kuljetusliikennettä voi olla vähäisessä määrin myös ko. ajan ulkopuolella.
                
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 16.5.–17.6.2019 Utajärven yhteispalvelupisteessä, os. Vanhatie 46, Utajärvi.
 
Muistutukset: Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet, joissa pyydetään käyttämään asianumeroa 664/11.01.00.00/2019 tulee toimittaa kirjallisena 17.6.2019 mennessä osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti kirjaamo@pudasjarvi.fi
 
Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.5.–17.6.2018 Utajärven kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Vanhatie 46, Utajärvi.
 
 
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi puh. 0500 282 946,
e-mail: raija.karenlampi@pudasjarvi.fi.
 
 
 
 
Utajärvellä 16.5.2019
 
Oulunkaaren ympäristölautakunta

Julkaistu: 16.05.2019 10.49