Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  253 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  254 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
  255 OSAVUOSIKATSAUS 6/2017
  256 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 2017
  257 HANKINTAYHTEISTYÖN UUDELLEEN ORGANISOINTI
  258 MAA-ALUEEN MYYNTI / RAUTIAINEN NATALIA
  259 ALOITE TARPEETTOMIEN KIINTEISTÖJEN JA OSAKEHUONEISTOJEN MYYNNISTÄ
  260 Asia ei ole julkinen
  261 LAUSUNTO IIN KUNNAN PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN YLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
  262 TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN SAARENRANNANTIELLE
  263 OSAYLEISKAAVAMUUTOSHAKEMUS SIMONIEMEN UIMARANTA/VENESATAMA-ALUEELLE
  264 EDUSTAJIEN VALINTA SEUTUKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN
  265 ELINKEINOPOLIITTISEN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
  266 VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN JA MAAKUNTAVAALIEN JÄRJESTÄMINEN
  267 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
  268 SAAPUNEET KIRJEET
  269 LÄHETETYT KIRJEET
  270 KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJAT
  271 HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT
  272 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
  273 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
  274 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hamari Helena  Pja
  Hamari Helvi  Varapja
  Eskola Ville  Jäsen
  Halttu Eero  Jäsen
  Korpikoski Terho  Jäsen
  Leskinen Tarja  Jäsen
  Nurmela Lotta  Jäsen
  Ruotsalainen Martti  Valtuuston pja
  Vakkala Lauri I valt varapja
  Hiltula Leena  II varapja
  Marttila Vivi  Kunnanjohtaja
  Vaittinen Maria Hallintojohtaja, pöytäkirjanpit
 
 Nähtävilläolo  
 
  Keskustoimisto 
  Alkaen 04.09.2017 08:00