DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KESKUSHALLINTOPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENKESKUSHALLINTOPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-17.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / MAATALOUDEN TUKIMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÄMINEN VUONNA 2020MAATALOUDEN TUKIMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÄMINEN VUONNA 2020http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-18.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2020MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2020http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-19.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / ATERIAETU VUODELLE 2020ATERIAETU VUODELLE 2020http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-20.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / VALTIONOSUUSPÄÄTÖS VUODELLE 2020VALTIONOSUUSPÄÄTÖS VUODELLE 2020http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-15.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / VANHUSVÄESTÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTVANHUSVÄESTÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-14.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / MAASEUTUHALLINNON LINJAUS SIMON HENKILÖSTÖRESURSSISTAMAASEUTUHALLINNON LINJAUS SIMON HENKILÖSTÖRESURSSISTAhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-8.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-7.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / MERI-LAPIN KUNTAPAVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSIMERI-LAPIN KUNTAPAVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSIhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-11.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / LAUSUNTO / IIN KUNNAN LUONNOS RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄLAUSUNTO / IIN KUNNAN LUONNOS RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-10.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / LAPIN LIITTO / MAAKUNTAVALTUUSTON TOIMIKAUSILAPIN LIITTO / MAAKUNTAVALTUUSTON TOIMIKAUSIhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-9.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KEHITTÄMISTIIMIN TOIMINNAN JA KOKOONPANON UUDISTAMINENKEHITTÄMISTIIMIN TOIMINNAN JA KOKOONPANON UUDISTAMINENhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-24.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / YMPÄRISTÖPALVELUIDEN NEUVOTTELUKUNTA / ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOYMPÄRISTÖPALVELUIDEN NEUVOTTELUKUNTA / ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-23.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / MERI-LAPIN MATKAILU OY:N OSTOPALVELUSOPIMUKSETMERI-LAPIN MATKAILU OY:N OSTOPALVELUSOPIMUKSEThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-22.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / TEOLLISUUDEN KIERTOTALOUS 2.0 HANKETEOLLISUUDEN KIERTOTALOUS 2.0 HANKEhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-21.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / MATKAHUOLLON PALVELUSOPIMUSMATKAHUOLLON PALVELUSOPIMUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-13.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / SIMOJOEN YLEISKAAVAN LAATIMINEN SIMOJOEN YLEISKAAVAN LAATIMINEN http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-3.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-2.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-1.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / SAAPUNEET KIRJEETSAAPUNEET KIRJEEThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-5.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJATHALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-4.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJATKUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJAThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-6.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEETTALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-16.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN KATSAUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-26.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-27.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-28.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-25.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / OSALLISTUMINEN KAARI-HANKKEEN JA ESKO OY:N TOIMINTAAN / LPSHP:N KYSELY OSALLISTUMINEN KAARI-HANKKEEN JA ESKO OY:N TOIMINTAAN / LPSHP:N KYSELY http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201093-12.HTMTarkastuslautakunta 16.01.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENTARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201094-5.HTMTarkastuslautakunta 16.01.2020 / ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 / VASTINEARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 / VASTINEhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20201094-4.HTM