DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-2.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-1.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN TALOUSARVI VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN TALOUSARVI VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-5.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-4.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / KIRJASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022KIRJASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-3.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / SIVISTYSTOIMEN HALLINNON, PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022SIVISTYSTOIMEN HALLINNON, PERUSOPETUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-7.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / AIKUISOPETUKSEN JA MUSIIKKIOPISTON TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022AIKUISOPETUKSEN JA MUSIIKKIOPISTON TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-6.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖJEN MUUTOKSETSIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖJEN MUUTOKSEThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-8.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / LAPSET JA NUORET VUODEN 2020 PAINOPISTEALUEENA SIMON KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMASSALAPSET JA NUORET VUODEN 2020 PAINOPISTEALUEENA SIMON KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMASSAhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-9.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / NUORTEN URHEILIJOIDEN STIPENDIT 2019NUORTEN URHEILIJOIDEN STIPENDIT 2019http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-10.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-12.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAVUOSISUUNNITELMA 2019-2020 JA ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2019-2020VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAVUOSISUUNNITELMA 2019-2020 JA ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2019-2020http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-11.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-14.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILUKÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILUhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-13.HTMSivistyslautakunta 26.09.2019 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191084-15.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / PÄIVÄKOTI TIITIÄISEN TOIMINTA PALVELUNTUOTTAJANAPÄIVÄKOTI TIITIÄISEN TOIMINTA PALVELUNTUOTTAJANAhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-13.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / OMISTAJAOHJAUSKANNANOTTO / LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOVALMISTELU 2020OMISTAJAOHJAUSKANNANOTTO / LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOVALMISTELU 2020http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-12.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / PROJEKTI KUNNAN JATKUVUUDENHALLINNAN TUKEMISEKSI PITKÄKESTOISISSA JA LAAJOISSA SÄHKÖHÄIRIÖISSÄPROJEKTI KUNNAN JATKUVUUDENHALLINNAN TUKEMISEKSI PITKÄKESTOISISSA JA LAAJOISSA SÄHKÖHÄIRIÖISSÄhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-11.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / SIMON NUORISOSEURA RY:N RAHOITUSHAKEMUSSIMON NUORISOSEURA RY:N RAHOITUSHAKEMUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-18.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / TARJOUS TONTTIMAAN OSTOSTATARJOUS TONTTIMAAN OSTOSTAhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-16.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / MÄÄRÄALAN MYYNTI- / VAIHTOTARJOUSMÄÄRÄALAN MYYNTI- / VAIHTOTARJOUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-17.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / PIHATIEN HALTUUNOTTAMINEN KAAVATIEKSIPIHATIEN HALTUUNOTTAMINEN KAAVATIEKSIhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-15.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / MAANOSTO TEOLLISUUSALUEEN LAAJENTAMISTA VARTEN 4MAANOSTO TEOLLISUUSALUEEN LAAJENTAMISTA VARTEN 4http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-10.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / MAANOSTO TEOLLISUUSALUEEN LAAJENTAMISTA VARTEN 3MAANOSTO TEOLLISUUSALUEEN LAAJENTAMISTA VARTEN 3http://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-9.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / AVUSTUSANOMUSAVUSTUSANOMUShttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-8.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-7.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖOHJESOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖOHJEhttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-6.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJATKUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJAThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-5.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / SAAPUNEET KIRJEETSAAPUNEET KIRJEEThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-4.HTMKunnanhallitus 23.09.2019 / HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJATHALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAThttp://www.oulunkaari.org:80/simo/kokous/20191055-3.HTM