Poistuminen | Toimielimet | Koulutuslautakunta | Pöytäkirja 10.12.2009 | Avaa haku

Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 10.12.2009 Pykälä 168Koulutuslautakunta
§ 168
10.12.2009

 

Koulujen johtokunnat lukuvuosina 2009-10 ja 2010-11

 

KOULU § 168


Sivistystoimen johtosäännön mukaan kouluilla on johtokunnat, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan (2 §). Lautakunta päättää johtokuntien kokoonpanosta ja tehtävistä sekä valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vanhempainkokouksen esityksen pohjalta. Lautakunta nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä lautakunnan edustajan johtokuntien kokouksiin (3.3 §)

 

Sivistystoimen johtosäännön/toimintasäännön (edelleen delegointi) mukaan johtokuntaan kuuluu keskustan kouluilla seitsemän jäsentä ja sivukylän kouluilla viisi jäsentä. Koululla, joissa on erityisluokkia, johtokuntaan valitaan ko. luokkien vanhempien edustaja. Johtokuntaan voi kuulua kaksi oppilas-/opiskelijajäsentä, jotka valitsee oppilaskunta.

 

Koulut ovat pitäneet vanhempainkokoukset ja esittäneet jäsenet johtokuntiin.

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Koulutuslautakunta valitsee johtokunnat lukuvuosiksi 2009-10 ja 2010-11 luettelon mukaan.

 

Aittojärven koulu

varsinainen jäsen

varajäsen

Hiltula Hannu, puh.joht.

Ylikoski Pirkka

Herukka Paavo

Jussila Anne

Kokko Tarja


Pätsi Aino

Hirvasniemi Raimo

Hankkila Mantti

Juntunen Sari

Iivonen Heli

Lautakunnan edustaja, Mari Kälkäjä

 


Hirvaskosken koulu

Lauronen Pirjo

Kosamo Timo

Alatalo Sisko


Ervasti Anne

Ylitalo Timo, puh.joht

Lehtola Leila

Timonen Kari

Vikström Heikki

Putula Heikki


Koivukangas Marko

Lautakunnan edustaja, Marja Lantto ja Sakari Poijula

 

Kipinän koulu

Oinas-Panuma Taimi, puh.joht.
Sankala Tarja

Kivilahti Sirpa

Jaurakkajärvi Mariitta

Schavikin Wille

Seppänen Timo

Ekdahl Markus

Niva Jukka

Paavola Arja


Takkinen Mira

Lautakunnan edustaja, Tiina Haapakoski

Kurenalan koulu

Timonen Mika, puh.joht.

Harju Sauli

Pekkanen Anne, varapuh,jot.
Kipinä Suvi

Kipinä Kirsi


Kareketo-Haverinen Soile

Kärki Toini (Taipaleenharju)
Piri Kaisu

Suanto Matti
(Pärjänsuo)

Luokkanen Marko

Vengasaho Jouni (pienryhmät)
Illikainen Marjo

Törmänen Soile

Niskala Merja

Lautakunnan edustaja, Jouni Seppälä ja Jari Jussila

 

Lakarin koulu

Hökkä Kyösti


Ekdahl Jyrki

Tuohimaa Jaana

Vasara Anne

Väyrynen Tuomo, puh.joht.
Vänttila Tarja

Alatalao Juha

Kyngäs Mervi

Huhtela Juha


Poropudas Markku

Kälkäjä Eva (Paukkerinharju)
Vesteri Hellen

Outila Sirpa


Tuohimaa Sanna

Lautakunnan edustaja, Päivi Vesteri

 

Sarakylän koulu

Holappa Virpi, puh.joht.

Viuhkola Juha

Kummala Pasi

Kummala Rauni

Luokkanen Kerttu

Illikainen Marjo

Tyni Eeva


Manninen Taisto

Puhakka Lasse

Nurmela Arto

Lautakunnan edustaja, Auri Haataja

 

Syötteen koulu

Kallo Päivi


Sarajärvi Teija

Käsmä Mika, puh.joht.

Käsmä Sirkku

Särkelä Anna-Maija

Särkelä Ismo

Salonpää Susanna

Särkelä Annu

Posio Arto


Posio Terttu

Lautakunnan edustaja, Heikki Harju

 

Rimminkankaan koulu

Kyngäs Mervi

Tauriainen Arja

Kärki Kari


Korteniemi Riitta

Nurmela Sirpa

Liikanen Jaana

Partala Aija-Mari

Illikainen Irene

Kuha Raija


Pesonen Mika

Ronkainen Lauri

Ronkainen Onerva

Simonen Vesa, puh. joht.

Sammelvuo Seppo

Väyrynen Karoliina, opisk.jäsen
Keskimäinen Krista

Karjalainen Katja, opisk, jäsen
Lauhikari Sanna

Lautakunnan edustaja, Pekka Määttä

 

Lukio

Isomursu Kirsi

Tyni Eeva

Jumisko-Putula Merja

Seppälä Eija

Lehto Antti, puh.joht.

Lehto Liisa

Piri Eero


Kälkäjä Mari

Ojala Elisa


Ojala Jyrki

Kuurola Eila


Alatalo Tarja

Väisänen Jarmo

Kellolampi Armi

Piri Pauliina, opik.jäsen

Harju Nadja

Oinas-Panuma Siiri, opsik.jäsen
Leppänen Tiia

Lautakunnan edustaja, Päivi Takkinen


Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Koulutuslautakunta | Pöytäkirja 10.12.2009 | Avaa haku

©