DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/TELIMET.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Muut kiireelliset asiatMuut kiireelliset asiathttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-10.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Tiedoksi saatettavat asiatTiedoksi saatettavat asiathttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-9.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Hallintopakkohakemus, eläinsuoja, Virventie, PudasjärviHallintopakkohakemus, eläinsuoja, Virventie, Pudasjärvihttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-8.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoituspäätös eläinsuojalle, Veneheitto, VaalaYmpäristösuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoituspäätös eläinsuojalle, Veneheitto, Vaalahttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-7.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Ympäristösuojelulain 115 d §:n mukaisen eläinsuojan ilmoituspäätöksen peruuttaminen, Veneheitto, VaalaYmpäristösuojelulain 115 d §:n mukaisen eläinsuojan ilmoituspäätöksen peruuttaminen, Veneheitto, Vaalahttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-6.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Tikkasen maa-aineslupahakemus, Lamminharju I, Iinattijärvi, PudasjärviTikkasen maa-aineslupahakemus, Lamminharju I, Iinattijärvi, Pudasjärvihttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-5.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Tikkasen maa-aineslupahakemus, Lamminharju, Iinattijärvi, PudasjärviTikkasen maa-aineslupahakemus, Lamminharju, Iinattijärvi, Pudasjärvihttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-4.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Maa-aineslupa, ympäristölupa, Keski-Suomen Betonirakenne Oy, Metsälamminkangas, VaalaMaa-aineslupa, ympäristölupa, Keski-Suomen Betonirakenne Oy, Metsälamminkangas, Vaalahttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-3.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-2.HTMOulunkaaren ympäristölautakunta 30.01.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202732-1.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Muut esille tulevat asiatMuut esille tulevat asiathttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-14.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Tiedoksisaatettavat asiatTiedoksisaatettavat asiathttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-13.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Tarkennus jätemaksutaksaan 2020Tarkennus jätemaksutaksaan 2020http://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-12.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Lausunto Iin kunnan uudesta rakennusjärjestyksestäLausunto Iin kunnan uudesta rakennusjärjestyksestähttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-11.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Selvityspyyntö luvattomasta rakentamisestaSelvityspyyntö luvattomasta rakentamisestahttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-10.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 19-315-TOikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 19-315-Thttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-9.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätöksestä 19-316-MAIOikaisuvaatimus maisematyölupapäätöksestä 19-316-MAIhttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-8.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 19-314-TOikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 19-314-Thttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-7.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Kokous- ja viranhaltijapöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2020Kokous- ja viranhaltijapöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2020http://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-6.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodelle 2020Kokousten ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta päättäminen vuodelle 2020http://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-5.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Lautakunnan sihteerin ja pöytäkirjan pitämisestä päättäminen vuosille 2017 - 2021Lautakunnan sihteerin ja pöytäkirjan pitämisestä päättäminen vuosille 2017 - 2021http://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-4.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminenPöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminenhttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-3.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-2.HTMViranomaislautakunta 29.01.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202734-1.HTMKaupunginhallitus 28.01.2020 / Kestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla - TUULI-hankeKestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla - TUULI-hankehttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202730-23.HTMKaupunginhallitus 28.01.2020 / Muut mahdolliset asiatMuut mahdolliset asiathttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202730-22.HTMKaupunginhallitus 28.01.2020 / Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointikeskustelu 2019Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointikeskustelu 2019http://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202730-21.HTMKaupunginhallitus 28.01.2020 / Tiedoksi saatettavat asiatTiedoksi saatettavat asiathttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202730-20.HTMKaupunginhallitus 28.01.2020 / Kuntayhtymä- ja konsernikatsausKuntayhtymä- ja konsernikatsaushttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202730-19.HTMKaupunginhallitus 28.01.2020 / Viranhaltijapäätösten ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksiViranhaltijapäätösten ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksihttp://www.oulunkaari.org:80/pudasjarvi/kokous/20202730-18.HTM