Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 14.12.2011 Pykälä 207


Yhtymähallitus
§ 207
14.12.2011

 

Tietopalvelupäällikön toimen muuttaminen tietohallintopäällikön toimeksi

 

YhtHall § 207
14.12.2011

 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto puh: 08-5875 6111

 

Oulunkaaren kuntapalvelutoimistoa valmisteltaessa vuonna 2008 jätettiin auki tietohallinnon järjestäminen silloin meneillä olevan ePohjois-Suomi- hankkeen ja myöhemmin valmistelussa olevan kuntien kansallisen tietohallintoyhtiön (KPK-ICT) perustamisen vuoksi. Oulunkaaren kuntayhtymä on sekä Tiera Oy:n että Taitoa Oy:n osakas. Oulunkaaressa ja sen jäsenkunnissa on selvitelty Tiera Oy:n toimesta vuonna 2011 mallia tietohallinnon ja tietopalvelujen järjestämiseksi. Asiaa on käsitelty johtotiimissä 22.6.2011, 31.8.2011 sekä yhtymähallituksessa 23.11.2011. Selvitystyö valmistuu kokonaisuudessaan kuntien osalta loppuvuonna 2011. Yhteinen tietohallinnon seminaari järjestetään 27.1.2012.

 

Tiera Oy:n tuottaman selvityksen pohjalta on hahmotettu ”Oulunkaaren oma malli” tietohallinnon järjestämiseksi. Toimintamalli perustuu nykyisen toiminnan kehittämiselle lisäämällä koordinaatiota ja eriyttämällä tilaajan ja tuottajan roolit. Tietohallinnon tehtävät keskitettäisiin jatkossa ”laajennettuun järjestämiskeskukseen”, jossa vastuullisena toimijana on tietohallintopäällikkö. Tietohallintopäällikkö voisi toimia seudullisena vastaten myös jäsenkuntien tietohallinnosta.

Oulunkaaren yhtymähallitus on kokouksessaan 23.11.2012 § 181 johtamisjärjestelmän uudistamisessa linjannut, että tietohallinto ja tietopalvelut eriytetään kuntayhtymän sisällä. Vuoden 2012 ratkaistaan, vastaako tietohallintopäällikkö myös jäsenkuntiensa tietohallinnosta tai vaihtoehtoisesti tietohallinnon johtaminen ostetaan Tiera Oy:ltä.

Tietohallintopäällikön tehtävänä on toimia sekä kuntayhtymän johdon että kuntien johdon keskeisenä resurssina tietohallinnon suunnittelu- ja valmistelutehtävissä. Tietohallintopäällikkö vastaa myös ICT-palvelun tuottamisesta tilaajan roolissa. Tietohallintopäällikön esimies on kuntayhtymän johtaja.

 

Tietohallintopäällikön tehtävät

 

 1. Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja kehittäminen

 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen on tietohallintolain edellyttämä tehtävä

 • ICT-infran, sovellusten ja palvelutuotannon kehittämisen ja suunnittelun työväline

   • esimerkiksi sähköiset asiointipalvelut, e-oppiminen, toimialojen (yhteiset) tietojärjestelmät

 • Tavoitteena hyödyntää kokonaisarkkitehtuuritarkastelua teknologian ja palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseen yhteensovittamiseen

 • Rajapinnat: palvelujohtajat, kuntapalvelutoimiston johto, kehitysjohtaja, kehittämishankkeet (sekä kuntien toimialajohto rajauksesta riippuen)

 

 1. ICT - sopimusten hallinta

 • ICT-sopimuskokonaisuuden kokoaminen yhteen ”salkkuun”

 • Sopimusten kesto ja jatkuvuus

 • Sopimusten sisällön mm. palvelutasojen ja kustannusten seuranta ja toteutuminen, kommunikaatio toimittajien kanssa

 • Rajapinnat: palvelujohtajat, hankintatoimi, kehittämishankkeet

 

 1. ICT – hankintojen koordinointi

 • Palvelualojen ICT -hankintojen koordinointi ja valmistelu

   • esim. tietojärjestelmien versiopäivitykset, käyttöjärjestelmän versiopäivitykset, uudet tietojärjestelmät ja muutokset/vaihdot

   • laitekannan rotaatiosuunnitelmat

   • rahoitus ja budjetointi

 • Rajapinnat: palvelujohtajat, toimialajohtajat, hankintatoimi

 

 1. Tietoturva

 • Käyttösäännöstö ja muut toimintapolitiikat soveltuvin osin yhteistyössä tietosuojavastaavan ja tietopalvelutuotannon kanssa

   • suunnittelu, toteutus, jalkauttaminen, seuranta

 • Tekninen tietoturva

   • suunnittelu yhteistyössä tietopalveluiden verkko-operaattorin kanssa

   • toteutumisen seuranta

 • Tiedon käsittely

   • eheys, tallentaminen ja arkistointi yhteistyössä tietopalveluiden ja arkistotoimen kanssa

 • Fyysinen tietoturva yhteistyössä mm. palvelualojen ja kuntien teknisen toimen /kiinteistöhallinnon kanssa

 • Rajapinnat: tietosuojavastaava ja/tai arkistosihteeri, teknisen tietoturvan toteuttava porras, palvelujohtajat, kiinteistöhallinto

 

 1. Tietopalvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen

 • Kuntayhtymän ja kuntien sisäinen ostaja tietopalvelutuotannolle

 • Kuntapalvelutoimiston järjestämissopimus tietopalvelutoiminnan osalta

   • sisältö, palvelutaso, budjetointi

   • sopimuksen toteutuminen (mittarit mm. kustannukset ja SLA)

 • Rajapinnat: kuntapalvelutoimiston johto, tietopalvelutuotannon johto, asiakaskunnat

Kuntapalvelutoimistoa perustettaessa Oulunkaaren seutuhallitus on hyväksynyt 1.10.2008 § 106 tietopalvelujen palvelusopimuksen, jossa määriteltiin mm. henkilöstömitoitus ja johtajaresurssi. Tietopalvelupäällikön kelpoisuus (seutuhallitus on 14.11.2008 § 139) on määritelty seuraavasti:

 

”Tehtävään haettavalta henkilöltä edellytetään vähintään opistotason tutkintoa, vahvaa kokemusta vaativien tietojärjestelmäympäristöjen suunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta sekä hankeosaamista.”

Tietohallintopäällikön tehtävään edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta tietohallinnon johtamisesta, sopimusten hallinnasta, hankinnasta ja tietoturvasta sekä tietopalvelujen johtamisesta.

Tietopalvelupäällikkönä 1.1.2009 aloittanut henkilö on siirtynyt it-suunnittelijan tehtäviin. Tietopalvelupäällikkö Matti Matero on toiminut ensin määräaikaisena ajalla 9.2.2010 - 31.12.2010 ja 1.1.2011 alkaen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Esitys (kyj):

 1. Yhtymähallitus muuttaa tietopalvelupäällikön toimen tietohallintopäällikön toimeksi 1.1.2012 alkaen.

 2. Tietohallintopäällikön toimeen siirretään LuK Matti Matero.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.