Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 14.12.2011 Pykälä 204


Yhtymähallitus
§ 154
12.10.2011
Yhtymähallitus
§ 165
09.11.2011
Yhtymähallitus
§ 177
23.11.2011
Yhtymähallitus
§ 204
14.12.2011

 

Seudullisen henkilöstöpäällikön toimi

 

YhtHall § 154
12.10.2011

 

 

Johtotiimi 5.10.2011

 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, puh. 040 - 7400978.

Oulunkaaren kuntayhtymän seutuhallitus perusti 20.8.2009 § 110 määräaikaisen seudullisen henkilöstöpäällikön toimen ajalle 1.10.2009- 30.9.2011 sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen käynnistymisen vuoksi. Henkilöstöpäällikön tehtävänä on ollut kuntayhtymän henkilöstöhallinnon, rekrytointiprosessien ja -osaamisen kehittäminen, ylläpito ja seuranta. Hän on osallistunut henkilöstöstrategian ja -raportoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hän on toiminut palkka-asiamiehenä. Hän on myös ollut kuntapalvelutoimiston henkilöstöpalvelujen tiimin vetäjä. Henkilöstöpäällikön esimiehenä on ollut hallintojohtaja.

 

Henkilöstöpäällikköä on työllistänyt myös yhteistoiminta-alueen käynnistyessä virka- ja työehtosopimusten tulkinta palvelujohtajien ja lähiesimiesten tukena, palkkatasoasiat, henkilöstötilinpäätös- ja raportointi, Titania-neuvonta, henkilöstön merkkipäivämuistamiset ja kunniamerkkihakemukset sekä henkilöstöetuudet. Henkilöstöpäällikkö on toiminut kuntayhtymän työsuojelupäällikkönä ja työterveyshuollon yhdyshenkilönä.

 

Kuntayhtymä on myynyt henkilöstöpäällikön, palkka-asiamiehen, eläkeasiamiehen ja työsuojelupäällikön palveluja jäsenkunnilleen.

Ko. tehtävää hoitanut henkilöstöpäällikkö siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.11.2011 lähtien.

Oulunkaaren kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 31.12.2010 yhteensä 2328 (Oulunkaari 841, Ii 435, Pudasjärvi 462, Simo 246, Utajärvi 151, Vaala 193). Jäsenkunnat ovat halukkaita myös jatkossa ostamaan seudullisen henkilöstöpäällikön palveluja. (Hallintotiimi 25.8.2011 ja johtotiimi 31.8.2011, 13.9.2011)

Seudullisen henkilöstöpäällikön tehtävien vakinaistaminen sekä kelpoisuuden ja tehtävien tarkentaminen ovat osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmän kokonaisuudistusta. Nykyinen kuntayhtymän johtamisjärjestelmä on muodostettu vuoden 2010 alussa käynnistyneen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen vuoksi. Toiminnan vakiintuessa on käyty neuvotteluja johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja kehittämisestä siten että kuntayhtymän toimiston johto, kuntapalvelutoimisto ja järjestämiskeskus nivottaisiin tiiviimmin yhteen ja osa kuntapalvelutoimiston asiantuntijatehtävistä (henkilöstö-, tietohallinto- sekä hankinta-asiat) siirtyvät ”laajennettuun järjestämiskeskukseen” ja sen asiantuntijat ovat osa kuntayhtymän johtoryhmää ja kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Osa nykyisen henkilöstöpäällikön tehtävistä siirtyy henkilöstösihteerille.

Seudullisen henkilöstöpäällikön tehtävänä on johtaa, ohjata ja kehittää kuntayhtymän henkilöstöhallintoa. Hän vastaa kuntayhtymän henkilöstöstrategiasta, palkkapolitiikasta yhtymähallituksen linjauksen mukaisesti sekä koordinoi ja kehittää työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa. Henkilöstöpäällikkö on työnantajan edustajana yhteistoiminta- ja neuvottelujärjestelmässä ja toimii kuntayhtymän työsuojelupäällikkönä. Henkilöstöpäällikkö on kuntayhtymän johtoryhmän jäsen. Henkilöstöpäällikön asiantuntemusta voidaan tarvittaessa myydä myös jäsenkunnille.

Henkilöstöpäällikön toimeen edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä ja kokemusta henkilöstöhallinnosta ja työmarkkinapolitiikasta.

 

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

 

Henkilöstöpäällikön vakanssi on yhtymähallituksen päätöksenteossa 12.10.2011.

 

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee esityksestä ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

 

Päätös:
Seudullisen henkilöstöpäällikön vakanssi yhtymähallituksen päätöksentekoon. 

 

Yhtymähallitus 12.10.2011

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy seudullisen henkilöstöpäällikön vakituisen toimen perustamisen. Paikka laitetaan ulkoiseen hakuun.


Päätös:
Hyväksyttiin. 

YhtHall § 165
9.11.2011

 

Johtotiimi 2.11.2011

 

Henkilöstöpäällikön paikka on haussa 4.11.klo 15 asti.

 

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi paikkaa hakeneet ja keskustellaan haastattelujen menettelytavoista. Hallituksen 9.11. käsittelyyn tuodaan hakijatiedot, esitys haastatteluun kutsuttavista ja haastatteluryhmän valinnasta. Haastattelut suoritetaan ennen 23.11. hallituksen kokousta.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi. 


Yhtymähallitus 9.11.2011

 


Seudullisen henkilöstöpäällikön paikkaa on hakenut 4.11. klo 15 mennessä, yhteensä 26 henkilöä, joista edellytetyn koulutuksen mukainen pätevyys on 23 hakijalla.

 

Liitteenä kooste hakijoista.

 

Esitys (kyj):

 1. Yhtymähallitus kutsuu haastateltavaksi seuraavat hakijat:

 

 • Anu Alaviuhkola

 • Sirpa Heiskanen

 • Markus Metsävainio

 • Eija Tolonen-Manninen

 • Eliisa Tornberg

 • yksi, joka ei halua nimeä julkisuuteen

 

 1. Yhtymähallitus nimeää haastatteluryhmän.

 

 1. Seudullisen henkilöstöpäällikön valinta on 23.11.2011 yhtymähallituksessa.

 

 

Päätös:
1. Yhtymähallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat:

 • Anu Alaviuhkola

 • Sirpa Heiskanen

 • Markus Metsävainio

 • Eija Tolonen-Manninen

 • Eliisa Tornberg

 • yksi, joka ei halua nimeä julkisuuteen

 

 

2. Yhtymähallitus nimesi haastatteluryhmään seuraavat:

 • Pentti Kemppainen

 • Paavo Tihinen

 • Teijo Liedes

 • Kirsti Ylitalo-Katajisto

 • Mirja Klasila

 • Anu Vuorinen.
 

YhtHall § 177
23.11.2011

 

Seudullisen henkilöstöpäällikön haastattelut ovat 17.11.2011 ja 21.11.2011.

 

Liitteenä kooste hakijoista ja haastateltujen hakemukset.

 

 

Esitys (kyj):

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu päätösesitys (kyj):

Yhtymähallitus päättää, että hakijoista Sirpa Heiskanen ja Eliisa Tornberg jatkohaastatellaan. Toisen kierroksen haastattelu sisältää ennakkotehtävän ja sen esittelyn.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.
 

YhtHall § 204
14.12.2011

 

Toiselle kierrokselle valitut on haastateltu 8.12.2011 ja 9.12.2011.

 

Esitys (kyj):

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu esitys (kyj):

 

Yhtymähallitus valitsee seudullisen henkilöstöpäällikön toimeen tradenomi (ylempi AMK) Sirpa Heiskasen. Perusteena vahva kokemus ja perehtyneisyys henkilöstöhallintoon ja työmarkkinapolitiikkaan.

 

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk. Kokonaispalkaksi vahvistetaan 4.850 €/kk 1.2.2012 alkaen.

 

Heiskasen kieltäytymisen varalle valitaan Eliisa Tornberg.

Päätös:
Hyväksyttiin
.