Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2011 Pykälä 71


Liitteet
  Selvitys

Yhtymähallitus
§ 71
25.05.2011

 

Selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta

 

YhtHall § 71
25.5.2011

 

Johtotiimi 20.5.2011

 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo p. (08) 5875 6111 ja yritysasiamies Ilkka Pirttikoski, p. (08) 5875 6102.

 

Oulunkaaren KOKO-ohjelma on jaettu 4 toimenpidekokonaisuuteen, jotka kaikki käynnistyivät vuoden 2010 aikana. Yksi kokonaisuuksista on Asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen. Kehittämisen lähtökohdan selvittämiseksi on teetetty oheinen selvitys, joka on kilpailutettu ja sen on tehnyt Taloustutkimus Oy

Selvityksen suunnittelutyö käynnistettiin tammikuussa ja työ valmistui toukokuussa 2011.

 

Tutkimus tehtiin puhelinhaastattelututkimuksena 26.1. -13.2.2011 välisenä aikana. Kohderyhmään kuuluivat Oulunkaaren seutukunnan 55 vuotta täyttäneet asukkaat, jotka asuvat haja-asutusalueella eli vähintään 20 km:n päässä kuntakeskuksesta. Entisen Kuivaniemen kunnan alueella olevien osalta etäisyys mitattiin Kuivaniemen kuntakeskukseen.

 

Kokonaistavoite 300 haastattelua saavutettiin. Otos kiintiöitiin sukupuolen mukaan seuraavasti: naiset ja miehet 150 kpl molempia. Lisäksi otos kiintiöitiin kunnittain niin, että Iistä tehtäisiin 100 haastattelua, Pudasjärveltä 120 haastattelua, Utajärveltä 40 ja Vaalasta 40 haastattelua. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 319 kpl.

Lopullinen aineisto on painotettu sukupuolen ja ikäryhmän sekä asuinkunnan mukaan kohderyhmää vastaavaksi.

 

Selvitystyötä on ohjannut Oulunkaaren elinkeinotiimi. Veijo Rautiainen ja Asko Merilä ovat laatineet ehdotuksen selvityksen jatkotoimenpiteistä.

 

Liitteenä ao. selvitys ja esitys jatkotoimenpiteistä.

 

Taloustutkimuksen Timo Myllymäki esittelee täydennetyn raportin johtotiimissä 20.5. ja yhtymähallituksessa 25.5.2011.

 

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee selvityksestä ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:
Johtotiimi pitää tehtyä selvitystä ja esitettyjä jatkotoimenpiteitä tärkeinä.


Selvityksen johdosta laaditaan toimenpideohjelma kuntien ja kuntayhtymän yhteistyönä. Esitys jatkotyöstämisestä tuodaan johtotiimiin käsittelyyn.


 

 

Yhtymähallitus 25.5.2011

 

Liitteenä selvitys ja esitys jatkotoimenpiteistä.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja lähettää sen kuntien käsittelyyn.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi ja lähetetään selvitys kuntien käsittelyyn.

 

Selvitys ja esitysjatkotoimenpiteistä liitteet nro 4 ja 5.