Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2011 Pykälä 70Yhtymähallitus
§ 70
25.05.2011

 

Työkykyä ylläpitävän koulutuspalvelun hankinta

 

YhtHall § 70
25.5.2011

 

 


Johtotiimi 20.5.2011

 

Valmistelijat: projektipäällikkö Anne Leppälä-Hast puh: 050-353 6711

ja kehitysjohtaja Anu Vuorinen puh. 044-365 5473.

 

Oulunkaaren kuntayhtymässä on käynnissä Osku-hanke, jonka yhtenä tavoitteena on kuntayhtymän ja jäsenkuntien henkilöstön työhyvinvoinnin ja työelämän laadun edistäminen työurien pidentämiseksi ja työntekijöiden jaksamisen sekä tuottavuuden lisäämiseksi.

 

Tähän liittyen Oulunkaaren kuntayhtymä on kilpailuttanut koulutuspalvelun työkykyä ylläpitävästä kymmenen (10) tyky-päivän kokonaisuudesta (maksimi 100 osallistujaa/pvä). Koulutuksen tavoitteena on henkilöstön muutosvalmiuksien edistäminen siten, että henkilöstö kykenee näkemään muutokset myös mahdollisuuksina ja kykenee hyödyntämään sekä lisäämään omia voimavaroja muutoksessa. Lisäksi tavoitteena on, että työhyvinvointi on luonteva osa organisaation johtamista, ydinprosesseja, henkilöstöpolitiikkaa ja arkista toimintaa.

 

Hankinnassa noudatettiin julkisen hankintalain mukaista kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankinta ilmoitettiin virallisessa HILMA hankintakanavassa 12.4.2011. Hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä. Kokonaistaloudellisena valintaperusteena hinnan osuus oli 40 pistettä ja laadun osuus 60 pistettä. Määräaikaan 29.4.2011 klo 14.00 mennessä tarjouksensa jättivät: Jekku Oy, Kehityspiikki Consulting Oy, Kuntoutussäätiö, Rokua Oy, Triforma Oy Tykytehdas Oy ja Työterveyslaitos.

 

 

Tarjoajien tuli antaa tarjous, joka sisältää aikatauluehdotelman, annettujen aihealueiden mukaiset tavoitteet, tarkennetun sisällön sekä koulutuksen toteutustavan ja koulutuksen toteuttajan. Selvityksestä tuli ilmetä koulutuksen toteutukseen osallistuvien kouluttajien pedagoginen ja ammatillinen pätevyys sekä työkokemus kouluttajana ja/tai muutoin ko. ammattialalta. Tarjouksen jättäjää pyydettiin ilmoittamaan referenssit vastaavista palveluista sekä kuvaus palvelun tuottajan osaamisesta ja pätevyydestä.

 

 

Tarjottavan palvelun hinta tuli ilmoittaa arvonlisäverottomana kokonaishintana

€/hlö, aihealueittain eriteltynä. Hinta muodostuu luento-osuudesta, tilasta, toiminnallisesta osuudesta ja kahvituksesta. Hinnan tulee sisältää koulutuksen toteuttamiseen liittyvät toimisto-, hallinnointi- ja puhelin- sekä matkakulut. Saadut tarjoukset, Triforma Oy:n tarjousta lukuun ottamatta (hintaan ei sisältynyt tilakustannus), olivat tarjouspyynnön mukaiset. Saaduista tarjouksista on laadittu tarjousvertailu. Tarjousvertailussa eniten pisteitä sai Rokua Oy, 90 pistettä.

 

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjousvertailu.

 

 

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

 

Merkittiin, että Kyösti Juujärvi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi ja hän poistui samalla kokouksesta.

 

Merkittiin, että Juha Torvinen toimi puheenjohtajan tämän asiakohdan ajan.


 

 

Yhtymähallitus 25.5.2011

 

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjousvertailu.

 

 

Esitys (kyj):

Oulunkaaren yhtymähallitus päättää hankkia asiantuntijapalvelun Rokua kuntoutus Oy:ltä hintaan (alv 0 %):

 

20–40 hlö ryhmä
88,00€/hlö/pvä

41–60 hlö ryhmä
51,00€/hlö/pvä

61–80 hlö ryhmä
40,00€/hlö/pvä

81–100 hlö ryhmä
34,00€/hlö/pvä

 


(keskihinta 53,25€/hlö/pvä)

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Tarjouspyyntö ja tarjousvertailu liitteet nro 2 ja 3.

 

Merkittiin, että kehitysjohtaja Anu Vuorinen oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.