Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2011 Pykälä 75


Yhtymähallitus
§ 75
25.05.2011

 

Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset vuodelle 2011

 

YhtHall § 75
25.5.2011

 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo puh: 08 -5875 6111

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää 26.4.2011 kirjeellä esitykset kuluvan vuoden itsenäisyyspäivänä myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä 10.6.2011 mennessä.

Aluehallintoviraston kirjeestä mm. seuraavaa: "Esityksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin, jotka tulee perustella esityksissä hyvin. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla perusteena. Esitystä ei myöskään saa tehdä yksinomaan virka- tai muun aseman perusteella, esimerkiksi vain siitä syystä, että toisille vastaavassa asemassa oleville on myönnetty kunniamerkki. Ensisijaisena lähtökohtana on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Ritarimerkkiä tai ansioristiä varten edellytetään pääsääntöisesti vähintään 40 vuoden ikää. SVR:n ensimmäisen luokan mitalien (SVR M I kr ja SVR M 1) kohdalla edellytetään vähintään 15 vuoden ja (SVR M) osalta 10 vuoden palvelusaikaa. Käytännössä nämä määräajat ovat pitempiä.

Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Yleensä on edellytetty 10 -15 vuoden aktiivista toimintaa luottamushenkilönä. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajana pitkän aikaa toimineelle on tavallisesti myönnetty korkeampi kunniamerkki (SVR R tai SL R) kuin muille luottamushenkilöille.

Esitettäessä kunniamerkkejä kunnallisille luottamushenkilöille on asianomaisesta henkilöstä ilmoitettava myös hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin ansiot kuin pelkästään luottamustoimen hoitamiseen liittyvät

Aluehallintovirastolle on osoitettu rajatut kunniamerkkikiintiöt. Valmisteluvaiheessa on jo hyvä selvittää, että kunniamerkin myöntämiselle muodolliset edellytykset ovat olemassa. Esityksen tekijän on varmistettava, että kunniamerkkiä ei esitetä sellaiselle henkilölle, joka on viimeisen seitsemän vuoden aikana saanut kunniamerkin tai jolle Tasavallan Presidentti on myöntänyt arvonimen. Eläkkeellä olevalle ei kunniamerkkiä myönnetä ilman erityistä perustetta".

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus tekee esitykset.

 

Päätös:
Yhtymähallitus päätti, että seuraaville haetaan itsenäisyyspäivän kunniamerkkiä:

 

Olavi Timonen

Kirsti Ylitalo

Pirkko Hanhisalo

Lea Lauri

Teuvo Mertala

Vesa Riekki

 

Merkittiin, että Kirsti Ylitalo poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.