Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.05.2011 Pykälä 59


Yhtymähallitus
§ 46
13.04.2011
Yhtymähallitus
§ 59
11.05.2011

 

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset

 

YhtHall § 46
13.4.2011

 

Valmistelija: sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto, puh: 08-587 56123

 

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset (L kotikuntalain muuttamisesta 1377/2010 ja L sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1378/2010) ovat tulleet voimaan 1.1.2011. Lainsäädännön uudistukset vahvistavat yksilön mahdollisuutta vapaaseen asuinpaikan valintaan. Muutokset koskettavat erityisesti pitkäaikaishoidossa olevia vammaisia henkilöitä ja ikäihmisiä.

 

Laitoshoidossa olevat ja asumispalveluja sekä perhehoitoa tarvitsevat voivat nyt valita nykyistä vapaammin kotikuntansa. Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutos parantaa erityisesti vammaisten ja vanhusten mahdollisuuksia valita kotikuntansa. Kotikuntalain muutoksen myötä pitkäaikaisen laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon tarpeessa oleva henkilö voi valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän tosiasiassa asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää sitä, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai se on kestänyt yli vuoden. Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä henkilö voi pyytää palvelutarpeen arviointia ja palvelujen järjestämistä myös muualta kuin kotikunnastaan. Näin henkilö voi hakeutua nykyisestä kotikunnastaan toisen kunnan asukkaaksi ja sen palvelujen piiriin. Lainmuutos mahdollistaa esimerkiksi sen, että laitoshoidossa oleva henkilö voi muuttaa asumaan omaistensa ja läheistensä lähelle.

 

Lakimuutokset aiheuttavat kustannusten jakamista kuntien välillä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy muuttopäivästä lukien uudelle kunnalle, mutta vastuu henkilön hoito- ja hoivapalvelujen kustannuksista säilyy hänen aiemmalla kotikunnallaan.

 

Sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto esittelee kokouksessa kotikunta- ja sosiaalihuoltolain muutokset.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus merkitsee kotikunta- ja sosiaalihuoltolain muutokset tiedoksi.

 

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi. 

YhtHall § 59
11.5.2011

 

 

Esitys (kyj):


Yhtymähallitus merkitsee kotikunta- ja sosiaalihuoltolain muutokset tiedoksi.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.