Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.05.2011 Pykälä 57


Yhtymähallitus
§ 57
11.05.2011

 

Kuntalaisten hyvinvointikysely ja hyvinvointikertomus

 

YhtHall § 57
11.5.2011

 

Johtotiimi 27.4.2011

 

Valmistelija: projektipäällikkö Outi Kanste, puh. 08 - 5875 6117

 

Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä toteutetaan hyvinvointikysely haastattelemalla kuntalaisia heidän kokemuksistaan hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä kuntapalveluista. Perusajatuksena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollisuus, joten tarkoituksena on arvioida kaikkia kuntapalveluita. Kyselyssä on mukana myös palvelujen kehittämisnäkökulma. Haastattelu keskittyy palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kuntalaisten kokemusperäisen tiedon hankintaan. Vastaavaa tietoa ei ole saatavilla valtakunnallisista indikaattoreista (tiivistelmä indikaattoritiedoista liitteessä). Tietoa hyödynnetään kunnissa sähköisen hyvinvointikertomuksen laadinnassa.

 

Kyselyä ei toteuteta Vaalassa, koska siellä on tehty vuonna 2010 postitse hyvinvointikysely. Myöskään Simossa kyselyä ei toteuteta, koska siellä on vastikään laadittu hyvinvointikertomus, jossa on raportoitu myös kuntalaisten kokemustietoja. Haastattelut toteutetaan 9.–10.5.2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon kuntoutuksen ja terveyden edistämisen opiskelijoiden toimesta. Opiskelijat haastattelevat eri-ikäisiä kuntalaisia mm. kaupoissa, huoltoasemilla, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa. Haastattelun tulokset kuntalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä tuovat kunnan palveluiden kehittämiseen tärkeää tietoa.

 

Toukokuun alusta voimaantuleva uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on kunnille päätöksenteon sekä poikkihallinnollisen toiminnan suunnittelun ja seurannan apuväline. Se on tiivis katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin.

 

Hyvinvointikertomuksen laatiminen on katsottu kunnassa toimivan poikkihallinnollisen hyvinvointiryhmän tehtäväksi. Oulunkaaren kunnat ovat hyvinvointikertomustyössään hyvin eri vaiheissa, ja vastaavasti hyvinvointiryhmien tila vaihtelee suuresti. Utajärvellä hyvinvointiryhmällä on jo pitkät perinteet, kun taas esimerkiksi Iissä ryhmä on vasta aktivoitumassa ja Pudasjärvellä asia on suunnitteluvaiheessa. Simossa on vastikään laadittu hyvinvointikertomus ja Vaalan hyvinvointikertomus on valmistumassa: molemmissa on käytetty hanketoiminnan tukea. Seudullinen hyvinvointikertomus on vuodelta 2005, hyvinvointistrategia vuodelta 2006 ja hyvinvointikysely vuodelta 2007.

 

Kehittämiskohteiksi nousevat seuraavat:

  • kuntien hyvinvointiryhmien nimeäminen ja tehtävien selkeyttäminen

  • hyvinvointikertomustyön käynnistäminen poikkihallinnollisena toimintana

  • kuntien ja kuntayhtymän työnjako ja vastuut hyvinvointikertomustyössä

  • hyvinvointikoordinaattorin tarpeellisuus yhteistoiminta-alueella

 

 

Esityslistan liitteenä raportti Hyvinvoinnin ja terveyden tila Oulunkaaren kunnissa.

 

Merkittiin, että projektipäällikkö Outi Kanste oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja linjaa jatkotoimenpiteet.


 

Päätös:

Johtotiimi linjasi seuraavasti:

  1. Oulunkaari Outi Kansteen johdolla tekee kuntien hyvinvointivastaavien kanssa esityksen kuntien ja Oulunkaaren työnjaosta ja vastuista liittyen hyvinvointikertomukseen ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

  2. Hyvinvointiryhmä tekee selvityksen seudullisesta tai alueellisesta hyvinvointikoordinaattorin tarpeesta.

  3. Esitykset tulee tehdä vuoden 2011 loppuun mennessä

  4. Hyvinvointiryhmä tekee johtotiimille esityksen työsuunnitelmasta viimeistään 15.6. 2011 mennessä.

 

 

Yhtymähallitus 11.5.2011

 

Esityslistan liitteenä raportti Hyvinvoinnin ja terveyden tila Oulunkaaren kunnissa.

 

 

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.