Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.05.2011 Pykälä 55


Yhtymähallitus
§ 55
11.05.2011

 

Maisemamalli

 

YhtHall § 55
11.5.2011

 

Maisema-malli on Kuntamaisema Oy:n tarjoama työkalu palvelutuotannon arviointiin, seurantaan, ohjaukseen ja vertailtavuuteen. Maisema-mallin avulla kuntayhtymän toiminta ja palvelutuotanto saadaan kustannusten, suoritteiden ja laadun osalta läpinäkyväksi sekä vertailukelpoiseksi niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin.

Kuntamaisema Oy:stä saadaan vuosittain myös analyysiraportti, jossa palvelutuotantoa on kunnittain vertailtu suhteessa Oulunkaaren kokonaistilanteeseen ja muihin Maisema-mallia hyödyntäviin kuntiin. Oulunkaaren toimintaa kehitettäessä mainittu analyysiraportti toimii yhtenä keskeisenä työkaluna johtopäätöksiä tehtäessä ja kehittämistarpeita esiin nostaessa. Samoin peruskunnille raportti antaa hyvän kuvan oman kunnan tilanteesta suhteessa Oulunkaaren muihin kuntiin kuten myös valtakunnallisesti.

Maisema-mallin käyttöä tullaan kuntayhtymässä kehittämään jatkossa edelleen sitouttamalla mm. lähiesimiestaso mallin hyödyntämiseen entistä tiiviimmin.

 

Esityslistan liitteenä otteita maisemaraportista.

 

 

Esitys (kyj):

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

 

Merkittiin, että Eero Vaissi, Kuntamaisema Oy:n toimitusjohtaja, oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että Kyösti Juujärvi ja Olavi Timonen poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.35.