Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 02.03.2011 Pykälä 23Yhtymähallitus
§ 23
02.03.2011

 

Tilinpäätös 2010

 

YhtHall § 23
2.3.2011

 

Johtotiimi 23.2.2011

 

Valmistelija: hallintojohtaja Mirja Klasila puh: 050-360 2494.

 

Kuntalain 68 §;n mukaan: ”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.”

 

69 §:n mukaan: ”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”

 

Tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on seuraava:

 

1000 €
Tp-2010
Tp-2009
Toimintatuotot
89 049
3 299
Toimintakulut
-88 852
- 3 290
Toimintakate
197
9
Rahoitustuotot ja -kulut
-5
-3
Vuosikate
192
6
Poistot
-119
-3
Tilikauden tulos
73
3

 

 

 

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitukselle esitetään, että se

1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2010 laaditun tilinpäätöksen sekä

2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 syntynyt ylijäämä 72.809,57 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille;

3. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden mukaiset konsernitaseisiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.

 

Päätös:
Hyväksyttiin. 

 

Yhtymähallitus 2.3.2011

 

Liitteenä on Oulunkaaren tilinpäätös vuodelta 2010.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus

1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2010 laaditun tilinpäätöksen sekä

2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 syntynyt ylijäämä 72.809,57 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille;

3. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden mukaiset konsernitaseisiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.


5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat

Markku Kehus klo 14.20 ja Aune Ekdahl, Kaisa Nivala ja Paavo Tihinen klo 15.40 sekä Eero Pirttikoski klo 16.17.

 


Merkittiin, että Reijo Nurmela ja Pirkko Ylikärppä poistuivat kokouksesta klo 16.40 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.