Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 02.03.2011 Pykälä 22


Yhtymähallitus
§ 22
02.03.2011

 

Yhteiskäyttöautojen hankinta/Ajoneuvojen huoltoleasingpalvelu

 

YhtHall § 22
2.3.2011

 

Johtotiimi 6.9.2010

 

Hallintojohtaja Mirja Klasila puh: 050-3602494 ja hankintapäällikkö Jouni Piri puh: 0400-380 104.


Oulunkaari on harkitsemassa omien tai leasing-autojen hankintakilpailutuksen järjestämistä ja samalla on esitetty jäsenkunnille mahdollisuutta lähteä yhteiskilpailutukseen. Kainuun maakunta (myös Vaalan kunta) on käyttänyt jonkin aikaan ns. virka-autoja. Kainuun maakunta on luvannut järjestää asiasta esittelyn ma 20.9.

 

Esityslistan liitteenä on laskelma matkakustannuksista kunnittain tammi-kesäkuulta 2010.

 

 

Esitys (kyj): Johtotiimi keskustelee yhteiskilpailutuksesta ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi ja esittelyn perusteella aloitetaan kilpailutuksen valmistelu.

 

______

 

 

Johtotiimi 8.10.2010

 

Kainuun maakunnan yhteiskäyttöautoasiaan tutustuivat 20.9.2010

Liisa Virkkunen, Iin kunta

Seija Turpeinen, Pudasjärven kaupunki

Juha Torvinen, Vaalan kunta

Anu Vuorinen, Oulunkaari

Jouni Piri, Oulunkaari

Mirja Klasila, Oulunkaari

 

Vierailusta laadittiin muistio, joka on esityslistan liitteenä.

 

Asiaan liittyen on pidetty 24.9.2010 Pudasjärven Oman auton käyttö-palaveri ja 30.9.2010 hallintotiimin yhteiskäyttöautopalaveri. Vierailun antina ja palaverien tuloksena on noussut tarve kilpailuttaa sekä leasing että yhteiskäyttöautot.


Palkanlaskennan järjestelmistä on raportoitu matkakilometrejä tammi-elokuulta 2010 ja sen perusteella on tehty arvio koko vuoden ajetuista kilometreistä.

 

Kunta
Arvio km, 2010
Kustannus 0,45 €/kk
Käytetty työaika, h
 
Käytetty työaika, htpv
 
Käytetty työaika, htv
 
Ii
275 000
123 750
3 430
457
2,14
Pudasjärvi
518 200
233 190
6 477
864
4,04
Utajärvi
92 900
41 800
1 161
155
0,72
Oulunkaari
1 233 000
554 800
15 410
2 054
9,60
Yhteensä
2 119 100
953 540
26 488
3 532
16,50

 

Kainuu on päässyt leasing- ja yhteiskäyttöautoilla kustannuksissa 0,30 €/kk. Jos Oulunkaari ja jäsenkunnat pääsisivät samaan, syntyisi n. 320.000 euron vuosittaiset säästöt. Leasing- ja yhteiskäyttöautojen käytön lisäksi tulee hyödyntää videoneuvotteluyhteyksiä.

 

Kustannusero 0,45 -> 0,30 =0,15 €/km

41 250
Ii
77 730
Pudasjärvi
13 935
Utajärvi
184 950
Oulunkaari
317 865
Yhteensä

 

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi merkitsee selvityksen tiedoksi ja päättää käynnistää yhteiskäyttöautojen kilpailutuksen yhteistyössä jäsenkuntien ja kuntayhtymän kanssa.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin kilpailutuksen käynnistäminen ja kunnat ilmoittavat ovatko mukana yhteiskilpailutuksessa.

______

 

Johtotiimi 19.1.2011

 

Esitys (kyj):

Oulunkaari on kilpailuttamassa yhteiskäyttöautot ja kunnilta toivotaan ilmoittautumista ovatko mukana yhteiskilpailutuksessa.

 

Päätös:
Hyväksyttiin, että Oulunkaari toimii kilpailuttajana ja kunnista Pudasjärvi on mukana ja muut kunnan (Ii, Utajärvi ja Simo) optiona.

 

Johtotiimi 23.2.2011

 

Oulunkaaren kuntayhtymässä on keskusteltu mahdollisuutta siirtyä työntekijöiden henkilökohtaisten autojen käytöstä vuokrattaviin ns. huoltoleasingautoihin. Kokemuksia vuokra-auton käytöstä on käyty saatu Kainuusta, jossa on tällä hetkellä käytössä n. 160 autoa. Saatujen tietojen mukaan huoltoleasingautojen käyttö on ollut edullisempaa, verrattuna työntekijöille oman auton käytöstä maksettuihin matkakorvauksiin.

 

Vuonna 2010 on Oulunkaaren kuntayhtymä maksanut matkakorvauksia n. 1,3 milj. kilometrin edestä. Eniten matkakorvauksia on maksettu kotihoidon työntekijöille, joiden osuus kokonaismäärästä on lähes puolet. Alustavasti Oulunkaaren kuntayhtymän alueella on arvioitu tarvitsevan n. 15 henkilöautoa. Määrässä ei ole mukana peruskuntien osuutta. Laskelmien mukaan vuokra-auton merkistä, varustuksesta sekä vuosittain ajettavasta määrästä riippuen säästöjä on mahdollista saada 15.000 – 50.000 €/vuosi. Vuokra-autojen käyttöönotto edellyttää tarkempaa etukäteissuunnittelua sekä järjestelmän prosessointia. Samalla on luotava toimintatavat ja säännöt vuokra-auton käyttöön.

 

KL Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut syksyllä 2010 henkilö- ja pakettiautojen palvelun. Sopimuskausi on neljä (4) vuotta. Kilpailutuksen kohteena oli henkilö- ja pakettiautot ja niihin liittyvät palvelut. Toimitukset tuli saada koko Suomen alueelle. Kilpailutuksessa huomioitiin mm. henkilautojen ympäristötekijät CO2-päästöjen osalta. Kilpailutuksessa tarjottiin kahta vaihtoehtoista toimintatapaa: autopalvelu (huoltoleasing) ja osto.

Autopalvelun sopimuskumppaniksi valittiin LeasePlan Finland Oy.

Valintaperusteet:

  • Saatavana kaikki henkilö- ja pakettiautomerkit ja mallit, kustannustehokkaimpia malleja asiakkaantarpeisiin

  • Palvelutaso räätälöitävissä asiakkaan tarpeita vastaavaksi(rengassäilytys, tiepalvelu jne.)

  • Suuremmille asiakkaille mahdollisuus ”avoimeen huoltoleasingiin”, jossa toimittaja kantaa riskit, mutta mahdolliset tuotot jaetaan toimittajan ja asiakkaan kesken

  • Lisäpalvelut (mm. hallinnointi, konsultointi, CO2-raportointi)

  • Hintojen kehitys sopimuskaudella, sidottu yleiseen kustannuskehitykseen

 

Oulunkaaren kuntayhtymällä ja Oulunkaaren peruskunnilla on mahdollista liittyvä KL Kuntahankinnat Oy sopimukseen 2.9.2010, KLKH152010. Liittyminen edellyttää erillisen sopimuksen tekemistä KL Kuntahankinnat Oy:n kanssa. KL Kuntahankinnat Oy:n sopimuksen jälkeen Oulunkaaren kuntayhtymällä ja peruskunnilla on mahdollista tehdä oma runkosopimus LeasePlan Finland Oy:n kanssa.

LeasePlan Finland Oy:llä on kahdenlaista sopimusta. SharePlan, joka on tarkoitettu määrältään suuriin huoltoleasing sopimuksiin ja ComfortPlan määrältään pieniin automääriin.

Arvioidulle 15 auton määrälle LeasePlan Finland Oy tarjoaa Oulunkaarelle, ComfortPlan sopimusta. Sama sopimusta käytetään myös peruskuntien hankinnoissa. Runkosopimuksella Oulunkaaren kuntayhtymä ja peruskunnat keskittävät autokanan rahoituksen ja hallinnoinnin LeasePlanille, vuokraamalla LeasePlanilta ajoneuvoja erillisillä sopimuksilla. Hinnoittelu perustuu LeasePlanin ja KL-Kuntahankinta Oy:n välillä solmittuun puitesopimukseen ja kattaa ajoneuvojen vuokrakustannukset, sijaisautopalvelun, rengassäilön sekä hinauspalvelun. Asiakkaan muista palveluista ja hinnoista sovitaan erikseen runkosopimuksessa.

 

Sopimuksen mukaan asiakas ilmoittaa tarjousta pyytäessään halutun ajoneuvon merkin, mallin, varusteet, sopimuskauden, arvioidut ajokilometrit, sekä mahdolliset muut tilaamansa palvelut ja pyytää LeasePlanilta ajoneuvokohtaisen tarjouksen. Sitova sopimus syntyy asiakkaan allekirjoittaessa LeasePlanin toimittaman huoltoleasingtarjouksen tai muun vastaavan sitovan asiakirjan. Kuukausimaksun lisäksi asiakas vastaa ajoneuvon polttoainekuluista, vakuutuksista, ajoneuvoverosta ja pesuista.

 

Oulunkaaren kuntayhtymä on siirtymässä työntekijöiden henkilökohtaisten autojen käytöstä vuokrattaviin ns. huoltoleasingautoihin. Kokemuksia vuokra-auton käytöstä on käyty saatu Kainuusta, jossa on tällä hetkellä käytössä n. 160 autoa. Saatujen tietojen mukaan huoltoleasingautojen käyttö on ollut huomattavasti edullisempaa, verrattuna työntekijöille oman auton käytöstä maksettuihin matkakorvauksiin. Vaalan kunta on jo mukana yhteiskäyttöautotoiminnassa.

Kuntayhtymän johtaja on nimennyt henkilöt työryhmään valmistelemaan esitystä autojen määrästä ja malleista. Esityksen tulisi olla valmiina vko:lla 12 – yhtymähallituksen kokoukseen 23.3.2011

Autotyöryhmä:

Jouni Piri, puheenjohtaja

Aila Rahkola

Tuula A Tolkkinen

Anne Kaattari

Pirjo Marttala

Ritva Väisänen

Satu Palovaara

Anne Leppälä-Hast, sihteeri

 

Oulunkaaren kuntayhtymä on maksanut v. 2010 oman auton käytöstä 1.362.972 km ja 592 994,30 €.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee esitetystä palvelusta ja linjaa jatkotoimenpiteet kuntien kannalta.

 

Päätös:
Oulunkaari jatkaa asian valmistelua ja se viedään 2.3.2011 hallituksen käsittelyyn.

 

 

Yhtymähallitus 2.3.2011

 

Myyntipäällikkö Mikke Biströmm LeasePlan Finland Oy:stä tulee esittelemään huoltoleasingpalveluja.

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja lähettää sen jatkovalmisteluun. Sopimukset tuodaan hallituksen käsiteltäväksi 23.3.2011.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 


Merkittiin, että myyntipäällikkö Mikke Biström ja asiakkuuspäällikkö Tiina Märijärvi LeasePlan Finland Oy:stä sekä hankintapäällikkö Jouni Piri olivat asiantuntijoina paikalla tämän asian käsittelyn aikana.