Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 17.12.2010 Pykälä 214


Yhtymähallitus
§ 214
17.12.2010

 

Kotihoidon palveluesimiehen valinta Simoon

 

YhtHall § 214
17.12.2010

 

Oulunkaaren yhtymähallitus on 24.11.2010 § 179 hyväksynyt kotihoidon palveluesimiehen tehtävät ja pätevyysvaatimukset.

 

Kotihoidon palveluesimiehen tehtävät:

Kotihoidon palveluesimies vastaa palvelualueensa kotihoidon (kotisairaanhoidon ja kotipalvelujen) toiminnan organisoinnista, kehittämisestä ja seurannasta. Palveluesimies toimii oman virkansa ohella vastuualueensa lähiesimiehenä omalla palvelualueellaan ja osallistuu välilliseen ja tarvittaessa välittömään asiakastyöhön. Palveluesimies vastaa kotihoidon palveluiden tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa osaltaan kotihoidon talousarviosuunnittelusta, talouden seurannasta ja raportoinnista. Palkkaus KVTES:n mukainen. Koeaika 4 kk.

 

Kelpoisuusehdot:

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi riittävä hallinnollinen kokemus. Hakijalle katsotaan eduksi kuntouttavan työotteen ja hoitotyön osaaminen sekä kyky organisoida ja kehittää kotihoidon toimintaa. Lisäksi edellytetään kokemusta vanhustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, esimiestaitoja ja kehittävää työotetta.

 

Määräaikaan mennessä 9.12.2010 klo 15 virkaa on tullut kaksi hakemusta

Pirjo Marttala, Simo

Sirpa Ylitalo, Ii

 

Hallitus nimesi haastatteluryhmään 24.11.2010 terveyspalvelujohtaja H. Tapio Hanhelan, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalon, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koiviston, ylilääkäri Olavi Timosen, kehitysjohtaja Anu Vuorisen ja tarvittaessa muita haastatteluun osallistuvia henkilöitä. Haastattelut suoritetaan 13.12. ja 14.12.

 

Esityslistan liitteenä ovat hakijoiden hakupaperit.

 

 

Esitys (kyj):

Esitys annetaan kokouksessa.

 

 

Kokouksessa annettu esitys (kyj)

 

Kotihoidon palveluesimiehen virkaan Simoon valitaan sairaanhoitaja Pirjo Marttala.

 

Perusteluina ovat riittävä hallinnon ja vanhustyön kokemus, kotihoidon toiminnan organisointikyky, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kehittävän ja kuntouttavan työotteen hallinta. Koeaika on 4 kk.  Työajan jako esimies- ja perustehtäviin sekä palkkaus vahvistetaan myöhemmin.

 

 

Päätös:
Hyväksyttiin.