Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 17.12.2010 Pykälä 212Yhtymähallitus
§ 212
17.12.2010

 

KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011

 

YhtHall § 212
17.12.2010

 

Johtotiimi 9.12.2010

 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo p. (08) 587 561 11 ja yritysasiamies Ilkka Pirttikoski, p. (08) 587 561 02.

 

KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on alueiden omaehtoisen kehittämisen ja alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) mukainen valtioneuvoston erityisohjelma, jolla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja parannetaan alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä.

 

KOKO jäsentyy maakunnittain ja on osa maakunnallista suunnittelu- ja aluekehittämisjärjestelmää. Maakuntaohjelmassa huomioidaan kansalliset tavoitteet, eri hallinnonalojen strategiat ja maakuntaa koskevat Euroopan yhteisön alueelliset ohjelmat ja kansallisten erityisohjelmien linjaukset ja strategiset painotukset. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan kootaan maakuntaohjelman ja valtioneuvoston erityisohjelmien toteutuksen kannalta keskeiset hankkeet, toimenpiteet ja arvio rahoituksesta.

 

Paikallisten toiminta-alueiden KOKO-esitykset perustuvat toisaalta kansallisiin tavoitteisiin ja toisaalta kunkin maakunnan maakuntaohjelman linjauksiin. KOKO-alueiden toiminta- ja taloussuunnitelma tulee sovittaa yhteen maakuntaohjelman tavoitteiden sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman toimenpiteiden kanssa.

 

KOKO-alueet toimittavat työ- ja elinkeinoministeriöön ja maakunnan liittoon 31.12.2010 mennessä seuraavat tiedot:

 

    • Taloussuunnitelma vuodelle 2011

    • Osallistuminen verkostoihin vuonna 2011

 

Yritysasiamies Ilkka Pirttikoski esittelee elinkeinotiimissä 1.12.2010 käsiteltyä TTS-suunnitelmaa vuodelle 2011.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee KOKO:n talous-ja toimintasuunnitelmaan sisällöstä. Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 on yhtymähallituksen päätöksenteossa 17.12.2010.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi
. 

Yhtymähallitus 17.12.2010

 

Yritysasiamies Ilkka Pirttikoski esittelee elinkeinotiimissä 1.12.2010 käsiteltyä TTS-suunnitelmaa vuodelle 2011.

 

Esityslistan liitteinä ovat

- KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2011

- KOKO:n taloussuunnitelma vuodelle 2011

- KOKO:n sitova osallistuminen verkoistoihin vuonna 2011

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy oheisten liitteiden mukaisesti KOKO:n talous- ja toimintasuunnitelman.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2011 liite nro 4

KOKO:n taloussuunnitelma vuodelle 2011 liite nro 5

KOKO:n sitova osallistuminen verkostoihin vuonna 2011 liite nro 6.