Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 22.09.2010 Pykälä 137


Johtotiimi
§ 101
15.10.2009
Seutuhallitus
§ 173
06.11.2009
Yhtymähallitus
§ 76
12.05.2010
Yhtymähallitus
§ 98
02.06.2010
Yhtymähallitus
§ 118
28.06.2010
Yhtymähallitus
§ 137
22.09.2010

 

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/KPK THH /KPK ICT Oy

 

Johtiimi § 101
15.10.2009

 

Sitran kirje 24.9.2009

 

"Sitra on alkuvuoden aikana tehnyt yhdessä yli 20 kaupungin, kunnan, kuntayhtymän, Kuntaliiton ja valtion kanssa liiketoimintasuunnitelmat kahta palvelukeskusta varten. Perustettavien valtakunnallisten palvelukeskusten tarkoituksena on tuottaa palveluja kuntien ja kuntayhtymien tietohallinnolle ja talous- ja henkilöstötoiminnoille.

 

 • ICT-palvelukeskus mahdollistaa kunnan tarjoamien palvelujen laadun parantamisen hilliten kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista mahdollistaen uusia palveluja erityisesti sähköisen asioinnin näkökulmasta.

 

 • Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöprosessien toiminta mukaan lukien johdon raportointipalvelut.

 

 • Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Palvelukeskusten toteutuksessa huomioidaan koordinaatio valtiovarainministeriön 20 suurimman kunnan palveluiden tuottavuusohjelman sekä sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe -ohjelma) kanssa.

 

Pyydämme kuntanne kannanottoa osallistumisesta liitteenä olevine liiketoimintasuunnitelmien pohjalta käytäviin neuvotteluihin, joiden aikana selvitetään valtakunnallisten yhtiömuotoisten palveluketjujen muodostamisen yksityiskohdat. Neuvottelujakson pituudeksi on arvioitu kuusi kuukautta, ja sen tuloksena on kuntakohtainen esitys.

 

Pyydämme vastaustanne 30.10.2009 mennessä."

 

 

Esitys:
Annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu esitys:

Johtotiimi keskustelee neuvotteluihin osallistumisesta.

 

 

Päätös:
Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että neuvotteluihin osallistutaan. 

 

StkHall § 173
6.11.2009

 

Sitran esitys neuvottelusitoumuksista on seuraava:

 

Neuvottelusitoumus Talous- ja henkilöstöhallinto

1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama Talous- ja henkilöstöhallinnon - palvelukeskus. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yhteisenä talous ja henkilöstöhallinnon palvelutuottajan ja kehittäjänä. Neuvottelun lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma.

 

2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan Talous- ja henkilöstöhallinto - palvelukeskuksen perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kaupungille / kunnalle oikeuksia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laadittavilla sopimuksilla mahdollisesti sovitaan.

 

Neuvottelusitoumus ICT

 

1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama ICT- palvelukeskus. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yhteisenä tietotekniikan kehittäjänä ja integraattorina. Neuvottelujen lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma.

 

2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan ICT -palvelukeskus Oy:n perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kaupungille / kunnalle oikeuksia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laadittavilla sopimuksilla mahdollisesti sovitaan.

 

Sitran esitys on käsittelyssä Iin kunnanhallituksessa 3.11.2009 esityksellä, että "Iin kunta osaltaan päättää, että Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimisto lähtee mukaan selvitykseen." Muiden kuntien päätöstilanne ei ole tiedossa esityslistaa lähetettäessä.

 

Sitralle on sähköpostiste ilmoitettu, että Oulunkaaren seutukunnan kannanotto lähetetään 6.11.2009 päätöksen jälkeen ja se sopi Sitralle.

 

Oulunkaaren seutukunnan seudullinen kuntapalvelutoimisto käynnistyi 1.1.2009 tehdyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Sitran esittämissä liiketoimintasuunnitelmissa on samoja periaatteita kuin Oulunkaaren kuntapalvelutoimistossa. Ydinkysymys esitetyssä Sitran mallissa on, miten palveluverkosto sijoittuu Pohjois-Suomen alueella myös maaseudulle ja rekrytoi alueen henkilöstöä. Oulunkaaren kuntayhtymän on hyvä olla mukana henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ICT-palvelujen valtakunnallisessa kehittämisessä ja tarvittaessa uudelleen organisoinnissa.

 

Esityslistan liitteenä on otteita liiketoimintasuunnitelmista. Lisämateriaalia Sitran sivuilta www.sitra.fi

Esitys:
Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän neuvotteluihin osallistumisen johtotiimin linjauksen mukaisesti. Seutuhallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja hallintojohtajan osallistumaan neuvotteluihin. Lopulliset päätökset mahdollisesta yhteistyötä tehdään neuvottelujen jälkeen erikseen.

 

Päätös:
Hyväksyttiin. 

 

 

YhtHall § 76
12.5.2010

 

Johtotiimi 29.4.2010

 

Sitra on joulukuusta 2009 alkaen valmistellut yhteistyössä 157 kunnan, 27 kuntayhtymän, valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa kuntien ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamista.

 

Sitra ehdottaa käytyjen neuvottelujen ja tarkennettujen liiketoimintasuunnitelmien pohjalta kuntasektorin toimijoille kahden valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista, jotka ovat sataprosenttisesti kuntien ja kuntayhtymien omistamia osakeyhtiöitä. Nämä perustettavat osakeyhtiöt toimivat inhouse-periaatteella. Kuntien palvelukeskusten keskeisenä tavoitteena on tehostaa kuntien palveluprosesseja.

 

Kuntayhtymä voi tehdä päätöksen osallistumisesta kumpaankin perustettavaan palvelukeskukseen erikseen.

 

Aiesopimuksen ensimmäinen allekirjoitustilaisuus on 19.5.2010 Helsingissä, jonka jälkeen aiesopimuksiin voi liittyä allekirjoitetulla liittymissopimuksilla 22.6.2010 mennessä. Varsinaiset yhtiöiden perustamisasiakirjat on suunniteltu allekirjoitettavan 26.8.2010 Helsingissä.

 

Liitteet:

 1. KPK ICT etenemissuunnitelma

 2. KPK THH etenemissuunnitelma

 3. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ICT

 4. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/THH

 5. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 6. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 7. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 8. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 

Hallintotiimi on käsitellyt esityksiä 28.4.2010 kokouksessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategiatoimikunnan seminaarissa 30.4.2010 on asiasta esittely.

 

Yhtymähallituksen kokoukseen 12.5.2010 Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paavola tulevat esittelemään asiaa.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee palvelukeskusten perustamisesta ja vaikutuksista Oulunkaaren jäsenkunnille ja kuntayhtymälle ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:

Oulunkaari on mukana ainakin ICT:n aiesopimuksessa. THH:n osalta odotetaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin kantaa. Asia esitellään 12.5.2010 ja se on

päätöksen teossa 2.6.2010. 

 

Yhtymähallitus 12.5.2010

 

Liitteet:

 1. KPK ICT etenemissuunnitelma

 2. KPK THH etenemissuunnitelma

 3. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ICT

 4. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/THH

 5. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 6. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 7. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 8. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 

Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paavola tulevat kokoukseen esittelemään asiaa.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus keskustelee esittelyjen perusteella KPK ICT ja KPK THH-palvelukeskusten aiesopimukseen mukaan lähtemisestä ja päättää asiasta seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa.

 

Päätös:
Yhtymähallitus suhtautuu myönteisesti sekä KPK ICT- ja KPK THH – palvelukeskusten aiesopimuksiin.

 

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana paikalla oli Pekka Kantola, projektipäällikkö Sitrasta.

 

Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Anu Kosonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.30.


 

YhtHall § 98
2.6.2010

 

Aiesopimuksen ovat 19.5.2010 allekirjoittaneet seuraavat kunnat:

Hämeenlinna

Lappeenranta

Lieto

Liminka

Kotka

Kouvola

Kuusamo

Masku

Mikkeli

Naantali

Nousiainen

Oulu

Pukkila

Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raisio

Ranua

Taivassalo

Vaasa

 

Valtakunnallisen Sitra selvityksen lisäksi on Sitran avustukselle tehty Oulun kaupungin ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöhallinnon selityksen. Oulun kaupunki käsittelee selvitystä 28.5.2010 ja PPSHP 15.6.2010.

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus päättää, että

 

 1. Oulunkaaren kuntayhtymä hyväksyy KPK ICT Oy:n aiesopimuksen liittymissopimuksen ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen.

 2. Varsinainen KPK ICT Oy:n osakkaaksi liittymispäätös tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi kun osakkuuden ehdot ovat selvillä

 3. KPK THH Oy:n aiesopimuksen liittymissopimukseen mukaan lähtemiseen otetaan kantaa 15.6. jälkeen.

 4. Liittyminen mahdolliseksi omistajaksi ja palveluiden käyttäjäksi valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

 

Päätös:
Hyväksyttiin. 

YhtHall § 118
28.6.2010

 

 

Johtotiimi 14.6.2010

 

Esityslistan liitteenä on Sitran valmistelukomitean kokouksen 9.6.2010 esityslistamateriaalia.

 

Oulun kaupunginhallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen 15.6..2010 esitykset on seuraava

 

- etteivät jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon

palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön

selvittämistä.

- jatkavat alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi linjaa yhtymähallitukselle KPK THH Oy:n aiesopimukseen liittymissopimukseen mukaan lähtemisestä.

 

Päätös:
Oulunkaaren kuntayhtymä ei lähde mukaan KPK THH aiesopimuksen liittymissopimukseen.

 

Oulunkaari jää odottamaan KPK THH ratkaisussa Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksiä ja jatkossa tarvittaessa selvittää yhteistyömahdollisuuksia sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteisen palvelukeskuksen kanssa.

 

Todettiin, että Pudasjärven osalta ei ole erillistä päätöstä vaan se on osa Oulunkaaren päätöstä.


 

Yhtymähallitus 28.6.2010

 

Esitys (kyj):

Oulunkaaren kuntayhtymä ei lähde mukaan KPK THH aiesopimuksen liittymissopimukseen.

 

Oulunkaari jää odottamaan KPK THH ratkaisussa Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksiä ja jatkossa tarvittaessa selvittää yhteistyömahdollisuuksia sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteisen palvelukeskuksen kanssa.

 

Päätös:
Hyväksyttiin. 

YhtHall § 137
22.9.2010

 

Johtotiimi 10.8.2010

 

Sitralta on tullut materiaalia valmistelutoimikunnan 11.8.2010 kokoukseen. Valmistelukomitea on aiemmin perustanut seuraavat työryhmät asioita valmistelemaan:

 

 1. Toimitusjohtajan valinnan valmistelu

 2. Henkilöstö

 3. THH palvelut ja organisaatio

 4. ICT palvelut ja organisaatio

 

Valmistelutoimikuntaan ja työryhmiin voi vielä ilmoittautua.

 

Yhtiöt on tarkoitus perustaa 15.9.2010 klo 15 Kuntamarkkinoiden yhteydessä Kuntatalolla.

 

Esityslistan liitteenä on 11.8.2010 valmistelutoimikunnan asialista ja tämän hetkinen valmistelutoimikunnan ja työryhmien kokoonpanot sekä valmistelukomitean ja työryhmien aikataulut.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi käy keskustelun valmistelutoimikuntaan ja työryhmiin ilmoittautumisesta ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus


Esitetään Sitralle, että valmistelukomiteaan nimetään kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo ja ICT-palvelut ja organisaatio-työryhmään tietopalvelupäällikkö Matti Matero. 

Johtotiimi 6.9.2010

 

Sitran lähettämät KPK ICT OY:n perustamisasiakirjaluonnokset ovat esityslistan liitteenä.

 

Projektipäällikkö Ilari Heikkinen Sitrasta tulee esittelemään yhtiötä 22.9.2010 hallitukseen.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi käy keskustelun perustamisasiakirjojen pohjalta ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. 

 

Yhtymähallitus 22.9.2010

 

Sitran lähettämät KPK ICT OY:n perustamisasiakirjaluonnokset ovat esityslistan liitteenä.

 

Projektipäällikkö Ilari Heikkinen Sitrasta tulee esittelemään yhtiötä 22.9.2010 yhtymähallitukseen.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

 

Kokouksessa annettu muutettu esitys (kyj):

 

Yhtymähallitus lähettää KPK ICT Oy:n osakkaaksi liittymisen myönteisenä kuntien käsittelyyn.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana paikalla olivat vanhempi neuvonantaja Ilari Heikkinen Sitrasta ja tietopalvelupäällikkö Matti Matero.