Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 22.09.2010 Pykälä 145


Yhtymähallitus
§ 37
03.03.2010
Yhtymähallitus
§ 145
22.09.2010

 

Järjestämiskeskuksen työsuunnitelma/palvelujen järjestämissuunnitelma

 

YhtHall § 37
3.3.2010

 

Valmistelijat: sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto (050-3950 331) ja ylilääkäri Olavi Timonen (0400-519 419)

 

Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-aluesuunnitelman ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti talousarviosuunnittelun perustana ovat järjestämiskeskuksen neuvottelut jäsenkuntien kanssa palvelualuekohtaisesta järjestämissuunnitelmasta. Lähtökohtana on mahdollisimman realistinen, mutta myös tavoitteellinen taloudellinen raami, jotta asiakaspalvelujen laatu ja toiminnan taloudellisuus pystytään turvaamaan.

 

Kesän ja alkusyksyn aikana käytävien kuntaneuvottelujen avulla tarkennetaan palvelujen järjestämissuunnitelma (valtuustokausi) ja palvelujen järjestämissopimus vuodelle 2011 ja tavoitesuunnitelma yhdessä järjestämiskeskuksen, palvelutuotanto-organisaation ja kuntien kanssa. Kuntayhtymän talousarvion on oltava päättävän toimielimen hyväksymä marraskuun loppuun mennessä.

 

Järjestämissopimuksen toteutumista seurataan kuntakohtaisesti kolmen kuukauden välein ja tarvittaessa käydään neuvotteluja talousarvion mahdollisimman hyvän toteutumisen varmistamiseksi järjestämiskeskuksen, palvelutuotanto-organisaation ja kuntien kesken. Talouden toteutumista seurataan kuukausittain. Toimintakate on sitova palvelualuekohtaisesti.

 

Järjestämiskeskuksen työsuunnitelma on jaettu yhtymähallituksen jäsenille esityslistan mukana.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy järjestämiskeskuksen työsuunnitelman vuodelle 2010.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Liite nro 1.


 

 

YhtHall § 145
12.5.2010

 

Johtotiimi 10.5.2010

 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (040-7400978)

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelussa ja hyväksytyssä järjestämiskeskuksen työsuunnitelmassa vuodelle 2010 on linjattu kunnittaisen palvelujen järjestämissuunnitelman laatiminen valtuustokausittain, jota täydentää vuosittainen järjestämissopimus.

 

Palvelujen järjestämissuunnitelmassa huomioidaan väestökehitys ja palvelutarpeet kunnittain sekä Maisema-mallin arviointi palvelurakenteesta. Lisäksi määritellään, mitkä lakisääteiset palvelut järjestetään palvelualoittain (perhe-, terveys-, ja vanhuspalvelut) lähipalveluina, mitkä seudullisina palveluina ja mitä palveluja hankitaan ostopalveluina. Suunnitelmassa tuodaan esille palvelurakenteen ja -prosessien uudistamisen tarpeet ja toimenpiteet sekä niihin liittyvät kehityshankkeet, johtamisjärjestelmä, henkilöstötarve, tilojen ja tukipalvelujen tarve sekä talousvaikutukset. Palvelujen järjestämissuunnitelmaan liitetään kuntien resurssi- ja tilaustaulukot sekä järjestämissuunnitelman seuranta ja arviointi.

 

Liitteenä palvelujen järjestämissuunnitelmarunko


 

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee esitetystä palvelujen järjestämissuunnitelmarungosta ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.


 

 

Yhtymähallitus 22.9.2010


Liitteenä palvelujen järjestämissuunnitelmaluonnos.

 

Sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto ja ylilääkäri Olavi Timonen esittelevät luonnosta.

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus keskustelee esitetystä palvelujen järjestämissuunnitelmaluonnoksesta ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

 

Kokouksessa annettu muutettu esitys (kyj):

 

Yhtymähallitukselle esitellään palvelujen järjestämissuunnitelmaluonnos. Kuntakohtaiset linjaukset käsitellään kuntaseminaarissa ja päätetään kuntakohtaisesti.


Päätös:
Hyväksyttiin.