Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.05.2010 Pykälä 82


Yhtymähallitus
§ 50
08.04.2010
Yhtymähallitus
§ 82
12.05.2010

 

Turvapuhelinpalveluiden hankinta/selvitys markkinaoikeudelle

 

YhtHall § 50
8.4.2010

 

Valmistelija ylilääkäri Olavi Timonen, puh. 0400 519 419 ja hankintapäällikkö Jouni Piri, puh. 0400 380 104

 

Oulunkaaren kuntayhtymässä on käynnissä Hucco -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on rakennetaan asiakaslähtöinen ja videopuhelinteknologiaa hyödyntävä palveluohjauskonsepti. Tähän hakkeeseen liittyen Oulunkaaren kuntayhtymä on kilpailuttanut kotona asuvien asukkaiden turvapuhelinjärjestelmät ja -palvelut. Tarjouskilpailussa varattiin mahdollisuus myös Simon kunnalle liittyä tehtyyn sopimukseen, mikäli kunta liittyy Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskeskukseen.

 

Hankinnassa noudatettiin julkisen hankintalain mukaista kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankinta ilmoitettiin virallisessa HILMA hankintakanavassa 11.12.2009. Hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä. Kokonaistaloudellisena valintaperusteena hinnan osuus oli 80 pistettä ja laadun osuus oli 20 pistettä. Sopimuskausi on 1.3.2010 - 31.12.2012. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa optiona kaudelle 1.1.2013-31.12.2013. Option käytöstä sovitaan puolta vuotta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Osallistumishakemuksen toimitti seitsemän (7) toimittajaa. Määräaikaan 15.1.2010 klo 14.00 mennessä tarjouksensa jätti Securi Kokkolan Puhelin Oy ja Esperi Care Oy.

 

Tarjoajilla oli mahdollisuus antaa tarjous turvapuhelinpalveluista kokonaispalveluna tai osatarjouksena turvapuhelintuotteet ja hälytyskeskuspalvelu. Tilaajana Oulunkaaren kuntayhtymä pidättää itsellään oikeuden valita eri toimittajan turvapuhelinlaitteille ja hälytyskeskuspalvelulle tai yhden kokonaispalveluna tarjoavan toimittajan. Saaduista tarjouksista molemmat tarjoajat tarjosivat turvapuhelinjärjestelmää ja -palvelua kokonaispalveluna. Saaduista tarjouksista on laadittu tarjousvertailu. Tarjousvertailussa Esperi Care Oy sai 100 pistettä ja Securi Kokkolan Puhelin Oy 87,9 pistettä.

 

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjousvertailu.

 

 

Esitys (kyj):

Oulunkaaren yhtymähallitus päättää hankkia turvapuhelinjärjestelmät ja -palvelut kokonaistaloudellisesti edullisempana kokonaispalveluna sopimuskaudelle 1.3.2010 - 31.12.2012 Esperi Care Oy:ltä 2.090,06 €/kk. Option käytöstä päätetään erikseen.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Liite nro 2.

 

Merkittiin, että Maarit Tihinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 15.45. 

YhtHall § 82
12.5.2010

 

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri (0400-380104).

 

Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymähallitus on päätöksellään 8.4.2010 §50, päättänyt hankkia turvapuhelinpalvelut Esperi Care Oy:ltä. Sopimuskausi on 31.12.2012 sakka sisältäen yhden vuoden option.

 

Securi Kokkolan Puhelin Oy on tehnyt päätöksestä muutoshakemuksen markkinaoikeuteen 30.5.2010.

 

Muutoshakemuksessaan Securi Kokkolan Puhelin Oy vaati, että markkinaoikeus

 

  1. kumoaa ja poistaa Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymähallituksen hankintapäätöksen;

  2. velvoittaa Oulunkaaren kuntayhtymää korjaamaan virheellisen menettelyn siten, että hankinta palautetaan uuteen tarjousvertailuun;

  3. heti väliaikaisen markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi kieltää tai keskeyttää hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

 

Oulunkaaren kuntayhtymä on antanut asiasta selvityksen markkinaoikeudelle 4.5.2010 ja vaatii, että Securi Kokkolan Puhelin Oy:n vaatimus turvapuhelinpalveluiden hankintaa koskeva päätöksen väliaikaisen täytäntöönpanon kiellosta markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi sekä kielto hankinnan täytäntöönpanosta kumotaan.

 

Markkinaoikeuden käsittelyyn mennyt Securi Kokkolan Puhelin Oy:n muutoshakemus ja Oulunkaaren kuntayhtymän lähettämä selvitys esitellään kokouksessa.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi markkinaoikeudessa olevan Turvapuhelinpalveluja koskevan muutoshakemuksen ja markkinaoikeuteen lähetetyn selvityksen sekä toteaa, että hankintapäätöstä ei oteta uudelleen käsittelyyn.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.