Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.05.2010 Pykälä 79Seutuhallitus
§ 113
20.08.2009
Seutuhallitus
§ 157
15.10.2009
Johtotiimi
§ 106
02.11.2009
Seutuhallitus
§ 167
06.11.2009
Yhtymähallitus
§ 79
12.05.2010

 

Kuntayhtymän perussopimus/perussopimuksen muutos

 

StkHall § 113
20.8.2009

 

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän perussopimusta on muutettu joulukuussa 2006 (8.12.2006 125§), kun Iin ja Kuivaniemen kunnat lakkautettiin vuoden 2007 alussa ja perustettiin uusi Iin kunta. Perussopimuksen muutos tehtiin myös marraskuussa 2007 (seutuhallitus 5.11.2007 83§) Vaalan kunnan mukaantulon vuoden 2008 alusta seutukunnan jäseneksi, Ylikiimingin kunnan liittyminen Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alusta sekä seutuhallituksen kokoonpanon muutoksen vuoksi.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen syksyllä 2009 on ajankohtainen kuntayhtymän perustehtävän, aluekehityslain muutoksen sekä jäsenkuntien kuntaliitosten vuoksi. Yli-Iin kunta liittyy Oulun kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Kuntayhtymään voi tulla myös uusia jäsenkuntia (Simo- selvitys). Oulunkaari on jatkossa palvelukuntayhtymä jo käynnistyneen kuntapalvelutoimiston sekä vuoden 2010 alusta aloittavan sosiaali- ja terveyspalvelutoiminnan vuoksi.

 

Kuntaliiton ohjeen (2007) mukaan kuntayhtymän perussopimuksen sisällössä tulee huomioida mm. mikä toimielin edustaa kuntayhtymää, valvoo sen etua ja tekee sen puolesta sopimukset kuntayhtymän talousasioista. Näitä ovat jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin ja vastuu sen veloista, kuntayhtymän eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema, kuntayhtymän hallinto ja talouden tarkastus sekä kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys.

 

Seutukuntajohtaja esittelee uudistettua perussopimusluonnosta kokouksessa.

 

 

Esitys:
Seutuhallitus keskustelee perussopimusluonnoksen sisällöstä ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:
Seutuhallitus perehtyy sopimusluonnokseen ja sitä käsitellään uudelleen seuraavassa hallituksen kokouksessa 11.9.2009. Perussopimus on seutuhallituksen päätettävänä 6.11.2009.

______

 

StkHall § 157
15.10.2009

 

Seutuhallitus on kokouksessaan 1.10.2009 § 139 käsitellyt perussopimukseen liittyvää palvelutuotantolautakunnan paikkojen jakaantumista ja puheenjohtajien valintaa seuraavasti:

 

Seutuhallitus esittää seutuvaltuustolle, että se valitsee palvelutuotantolautakuntaan 12 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2010 - 2012. Valtuusto nimeää varsinaisista jäsenistä yhden palvelutuotantolautakunnan puheenjohtajaksi sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien 1. toimikausi päättyy 2010 lopussa. Sen jälkeen puheenjohtajien toimikausi on 2 vuotta ja sidottu valtuustokauteen.

 

 

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenmääristä on keskusteltu vaihtoehtoina siten, että

 • kukin kuntayhtymän jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon väestöpohjan mukaan niin, että Iin ja Pudasjärven kunnilla kummallakin on seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Utajärven ja Vaalan kunnilla kummallakin on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. tai jokaisella jäsenkunnalla on viisi edustajaa ja henkilökohtaista varajäsentä.

 

 • kuntayhtymän hallituksen kokoonpano määräytyy jäsenkuntien väestömäärän perusteella seuraavasti:

 

  • Iin kunta; kolme (3) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

  • Pudasjärven kaupunki; kolme (3) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

  • Utajärven kunta; yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen

  • Vaalan kunta; yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen

 

 

Esityslistan liitteenä kuntayhtymän perussopimusluonnos 2.10.2009.

 

Esitys.
Seutuhallitus keskustelee ja linjaa yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenmäärän.

Kokouksessa annettu muutettu esitys:

 


Perussopimukseen linjataan seuraavasti:

1.1.2010 alkaen yhtymävaltuuston kokoonpano on 24 jäsentä.

Kokoonpano jäsenkunnittain:

- 7 Ii

- 7 Pudasjärvi

- 5 Utajärvi

- 5 Vaala

 

Iin kunta ja Pudasjärven kaupunki täydentävät yhtymävaltuuston jäseniään kahdella jäsenellä.

 

 

1.1.2010 alkaen yhtymähallituksen kokoonpano on12 jäsentä.

Kokoonpano jäsenkunnittain:

- 4 Ii

- 4 Pudasjärvi

- 2 Utajärvi

- 2 Vaala

 

Puheenjohtajiston toimikausi on 2 vuotta ja siirtymäaikana 1 v.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.


 

Johtiimi § 106
2.11.2009

 

Liitteenä kuntayhtymän perussopimus.

 

 

Esitys:
Johtotiimi esittää, että seutuhallitus päättää esittää kuntayhtymän perussopimuksen liitteen mukaisena jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.25. 

StkHall § 167
6.11.2009

 

Liitteenä kuntayhtymän perussopimus.

 

 

Esitys:
Hallitus päättää esittää kuntayhtymän perussopimuksen liitteen mukaisena jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Liite nro 3. 

YhtHall § 79
12.5.2010

 

Johtotiimi 29.4.2010

 

Simon kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän välillä käynnistettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen selvitys kesäkuussa 2009. Esitys Simon sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Oulunkaarella valmistui 30.11.2009. Esityksessä on huomioitu myös Simon mukaan tulon vaikutukset kuntayhtymän perussopimukseen. Esitys on ollut käsittelyssä sekä Simon kunnan että Oulunkaaren kuntayhtymän (17.2.2010 § 17) päätöksenteossa.

 

Simon kunnanvaltuusto hyväksyi (19.4.2010 § 20) Oulunkaaren kuntayhtymän perussopimuksen ja sen, että Simon kunta liittyy Oulunkaaren kuntayhtymään

15 000 euron peruspääomalla sekä siirtää sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun 1.1.2011 alkaen Oulunkaaren kuntayhtymälle puitelain edellyttämällä tavalla.

 

Uudistetun perussopimuksen mukaan Simon kunnan edustus kuntayhtymässä on 1.1.2011 alkaen

 • yhtymävaltuusto; viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

 • yhtymähallitus; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

 • tarkastuslautakunta; yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen

 • palvelutuotantolautakunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

 

Liitteenä uudistettu perussopimus.

 

Esitys (kyj):

Kuntayhtymän uudistettu perussopimus viedään yhtymähallituksen käsittelyyn 12.5.2010.

 

Päätös:
Hyväksyttiin. 


Yhtymähallitus 12.5.2010

 

Kuntayhtymässä on vuoden 2011 alusta

 • yhtymävaltuustossa 29 jäsentä

 • yhtymähallituksessa 14 jäsentä

 • palvelutuotantolautakunnassa 14 jäsentä

 • tarkastuslautakunnassa 5 jäsentä.

 

Liitteenä uudistettu perussopimus.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymän uudistetun perussopimuksen liitteen mukaisena jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

Liite nro 1.