Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.05.2010 Pykälä 76


Johtotiimi
§ 101
15.10.2009
Seutuhallitus
§ 173
06.11.2009
Yhtymähallitus
§ 76
12.05.2010

 

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

 

Johtiimi § 101
15.10.2009

 

Sitran kirje 24.9.2009

 

"Sitra on alkuvuoden aikana tehnyt yhdessä yli 20 kaupungin, kunnan, kuntayhtymän, Kuntaliiton ja valtion kanssa liiketoimintasuunnitelmat kahta palvelukeskusta varten. Perustettavien valtakunnallisten palvelukeskusten tarkoituksena on tuottaa palveluja kuntien ja kuntayhtymien tietohallinnolle ja talous- ja henkilöstötoiminnoille.

 

 • ICT-palvelukeskus mahdollistaa kunnan tarjoamien palvelujen laadun parantamisen hilliten kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista mahdollistaen uusia palveluja erityisesti sähköisen asioinnin näkökulmasta.

 

 • Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöprosessien toiminta mukaan lukien johdon raportointipalvelut.

 

 • Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Palvelukeskusten toteutuksessa huomioidaan koordinaatio valtiovarainministeriön 20 suurimman kunnan palveluiden tuottavuusohjelman sekä sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe -ohjelma) kanssa.

 

Pyydämme kuntanne kannanottoa osallistumisesta liitteenä olevine liiketoimintasuunnitelmien pohjalta käytäviin neuvotteluihin, joiden aikana selvitetään valtakunnallisten yhtiömuotoisten palveluketjujen muodostamisen yksityiskohdat. Neuvottelujakson pituudeksi on arvioitu kuusi kuukautta, ja sen tuloksena on kuntakohtainen esitys.

 

Pyydämme vastaustanne 30.10.2009 mennessä."

 

 

Esitys:
Annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu esitys:

Johtotiimi keskustelee neuvotteluihin osallistumisesta.

 

 

Päätös:
Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että neuvotteluihin osallistutaan. 

 

StkHall § 173
6.11.2009

 

Sitran esitys neuvottelusitoumuksista on seuraava:

 

Neuvottelusitoumus Talous- ja henkilöstöhallinto

1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama Talous- ja henkilöstöhallinnon - palvelukeskus. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yhteisenä talous ja henkilöstöhallinnon palvelutuottajan ja kehittäjänä. Neuvottelun lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma.

 

2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan Talous- ja henkilöstöhallinto - palvelukeskuksen perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kaupungille / kunnalle oikeuksia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laadittavilla sopimuksilla mahdollisesti sovitaan.

 

Neuvottelusitoumus ICT

 

1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama ICT- palvelukeskus. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yhteisenä tietotekniikan kehittäjänä ja integraattorina. Neuvottelujen lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma.

 

2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan ICT -palvelukeskus Oy:n perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kaupungille / kunnalle oikeuksia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laadittavilla sopimuksilla mahdollisesti sovitaan.

 

Sitran esitys on käsittelyssä Iin kunnanhallituksessa 3.11.2009 esityksellä, että "Iin kunta osaltaan päättää, että Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimisto lähtee mukaan selvitykseen." Muiden kuntien päätöstilanne ei ole tiedossa esityslistaa lähetettäessä.

 

Sitralle on sähköpostiste ilmoitettu, että Oulunkaaren seutukunnan kannanotto lähetetään 6.11.2009 päätöksen jälkeen ja se sopi Sitralle.

 

Oulunkaaren seutukunnan seudullinen kuntapalvelutoimisto käynnistyi 1.1.2009 tehdyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Sitran esittämissä liiketoimintasuunnitelmissa on samoja periaatteita kuin Oulunkaaren kuntapalvelutoimistossa. Ydinkysymys esitetyssä Sitran mallissa on, miten palveluverkosto sijoittuu Pohjois-Suomen alueella myös maaseudulle ja rekrytoi alueen henkilöstöä. Oulunkaaren kuntayhtymän on hyvä olla mukana henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ICT-palvelujen valtakunnallisessa kehittämisessä ja tarvittaessa uudelleen organisoinnissa.

 

Esityslistan liitteenä on otteita liiketoimintasuunnitelmista. Lisämateriaalia Sitran sivuilta www.sitra.fi

Esitys:
Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän neuvotteluihin osallistumisen johtotiimin linjauksen mukaisesti. Seutuhallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja hallintojohtajan osallistumaan neuvotteluihin. Lopulliset päätökset mahdollisesta yhteistyötä tehdään neuvottelujen jälkeen erikseen.

 

Päätös:
Hyväksyttiin. 

 

 

YhtHall § 76
12.5.2010

 

Johtotiimi 29.4.2010

 

Sitra on joulukuusta 2009 alkaen valmistellut yhteistyössä 157 kunnan, 27 kuntayhtymän, valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa kuntien ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamista.

 

Sitra ehdottaa käytyjen neuvottelujen ja tarkennettujen liiketoimintasuunnitelmien pohjalta kuntasektorin toimijoille kahden valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista, jotka ovat sataprosenttisesti kuntien ja kuntayhtymien omistamia osakeyhtiöitä. Nämä perustettavat osakeyhtiöt toimivat inhouse-periaatteella. Kuntien palvelukeskusten keskeisenä tavoitteena on tehostaa kuntien palveluprosesseja.

 

Kuntayhtymä voi tehdä päätöksen osallistumisesta kumpaankin perustettavaan palvelukeskukseen erikseen.

 

Aiesopimuksen ensimmäinen allekirjoitustilaisuus on 19.5.2010 Helsingissä, jonka jälkeen aiesopimuksiin voi liittyä allekirjoitetulla liittymissopimuksilla 22.6.2010 mennessä. Varsinaiset yhtiöiden perustamisasiakirjat on suunniteltu allekirjoitettavan 26.8.2010 Helsingissä.

 

Liitteet:

 1. KPK ICT etenemissuunnitelma

 2. KPK THH etenemissuunnitelma

 3. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ICT

 4. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/THH

 5. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 6. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 7. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 8. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 

Hallintotiimi on käsitellyt esityksiä 28.4.2010 kokouksessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategiatoimikunnan seminaarissa 30.4.2010 on asiasta esittely.

 

Yhtymähallituksen kokoukseen 12.5.2010 Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paavola tulevat esittelemään asiaa.

 

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee palvelukeskusten perustamisesta ja vaikutuksista Oulunkaaren jäsenkunnille ja kuntayhtymälle ja linjaa jatkotoimenpiteet.

 

Päätös:

Oulunkaari on mukana ainakin ICT:n aiesopimuksessa. THH:n osalta odotetaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin kantaa. Asia esitellään 12.5.2010 ja se on

päätöksen teossa 2.6.2010. 

 

Yhtymähallitus 12.5.2010

 

Liitteet:

 1. KPK ICT etenemissuunnitelma

 2. KPK THH etenemissuunnitelma

 3. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ICT

 4. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/THH

 5. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 6. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 7. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen

 8. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 –esitys (tiivistelmä)

 

Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paavola tulevat kokoukseen esittelemään asiaa.

 

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus keskustelee esittelyjen perusteella KPK ICT ja KPK THH-palvelukeskusten aiesopimukseen mukaan lähtemisestä ja päättää asiasta seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa.

 

Päätös:
Yhtymähallitus suhtautuu myönteisesti sekä KPK ICT- ja KPK THH – palvelukeskusten aiesopimuksiin.

 

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana paikalla oli Pekka Kantola, projektipäällikkö Sitrasta.

 

Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Anu Kosonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.30.