Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.05.2010 Pykälä 84


Yhtymähallitus
§ 84
12.05.2010

 

Virkavapaus ja työloma oman ilmoituksen perusteella

 

YhtHall § 84
12.5.2010

 

Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Anu Kosonen (050-3881830).

 

Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada virka/työlomaa, jos hän sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Työkyvyttömyys voidaan osoittaa myös muulla luotettavalla tavalla enintään viisi päivää tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen perusteella tätä pidemmänkin työkyvyttömyyden osalta, jollei sairausloman myöntäjä katso lääkärintodistuksen esittämistä näissäkin tapauksissa erityisestä syystä tarpeelliseksi. Muu luotettava tapa voi olla esimerkiksi terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antama todistus. Toimivaltainen viranomainen voi myös päättää, että aivan lyhyissä sairauspoissaoloissa ei tarvita edellä tarkoitettua todistusta, vaan esimiehen lupa riittää. Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan saamiseksi vakuutetun on kuitenkin esitettävä asianmukainen lääkärintodistus lukuun ottamatta ns. omavastuuaikaa. (KVTES 2010-2011, luku V)

 

Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä omailmoituksen perusteista. Asiaa on käsitelty pääluottamusmiesten tapaamisessa 5.2.2010.

 

Esitys (kyj):

Lyhytaikaisissa äkillisissä sairaustapauksissa, jotka johtuvat influenssa- tai muista epidemioista, työntekijä/viranhaltija voi olla esimiehen luvalla pois töistä enintään kolme (3) perättäistä kalenteripäivää. Mikäli ko. sairaus jatkuu, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja voi antaa todistuksen, kuitenkin enintään viideltä (5) kalenteripäivältä.

 

Omailmoitus tehdään lähimmälle esimiehelle, joka päättää, hyväksyykö hän ilmoituksen vai vaatiiko lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan allekirjoittaman todistuksen. Omailmoitus –poissaolosta tehdään keskeytysilmoitus palkanlaskentaan.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.