Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.oulunkaari.org:80/iinseutu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 03.03.2010 Pykälä 44


Yhtymähallitus
§ 44
03.03.2010

 

Sivutoimilupa-anomus/Ulla-Riitta Päiväniemi

 

YhtHall § 44
3.3.2010

 

Sosiaaliohjaaja Ulla-Riitta Päiväniemi Pudasjärven palvelualueelta on toimittanut yhtymähallitukselle seuraavan 26.2.2010 päivätyn anomuksen:

 

"Oulunkaaren yhtymähallitus

Minulla on opettajakoulutuksesta annetun asetuksen (asetus 357/2003) mukainen opettajan pätevyys. Olen tehnyt aikaisemmin muutamia omaan alaani liittyviä luentoja ja anon nyt sivutoimilupaa jatkossakin ko. tehtäviin.

 

Ulla-Riitta Päiväniemi

sosiaaliohjaaja (YTM)"

 

Oulunkaaren kuntayhtymän hallintosäännön 44 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä päättää yhtymähallitus. Sivutoimiluvista pidetään luetteloa, joka vuosittain toimitetaan tiedoksi yhtymähallitukselle.

 

Sivutoimen hoidon tulee tapahtua pääsääntöisesti omalla ajalla, ts. viranhaltija voi hakea sivutoimen hoidon ajaksi palkatonta vapaata, käyttää vuosilomapäiviä tai järjestää työvuoronsa siten, että sivutoimen hoito ei tapahdu työajalla.

 

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus päättää myöntää sosiaaliohjaaja Ulla-Riitta Päiväniemelle anomuksen mukaisen luvan sivutoimen harjoittamiseen. Sivutoimen hoidon tulee tapahtua työajan ulkopuolella.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.