Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
14   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15   Pöytäkirjantarkastajien valinta
16   Ennakkoäänten käsittely
17   Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä äänestysalueilla / Ennakkoäänten toimittaminen vaalilautakunnille

Osallistuja Tehtävä
Säkkinen Risto puheenjohtaja
Paaso Aila varapuheenjohtaja
Juopperi Paula jäsen
Maalismaa Maila jäsen
Soini Pentti jäsen
Junnila Annastiina pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
www.ii.fi  
Alkaen 29.05.2019