Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
173 Tuulivoimayleiskaavan laatiminen Ollinkorven alueelle / osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
174 Kaavoitussopimus Ollinkorven tuulivoimapuistohankkeeesta (Ilmatar Ii Oy)
175   Katsaus valmisteluasteen asioihin
176 Lausunto Jakkukylän riippusillan rakentamisesta ja valmisteluluvasta
177 Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus / hyväksyntä
178 Kaakkuriniemen asemakaavan muutos / valmisteluvaiheen nähtävilläolo
179   Pohjoisosan tonttien myynti
180 Talousarvion toteutuminen 1-4/2019/Talousarvio 2019
181   Talousarviolaina vuodelle 2019
182   Eropyyntö luottamustoimista / Martti Kaarre
183   Varapuheenjohtajan nimeäminen Iin vesiliikelaitoksen johtokuntaan
184   Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon
185   Kunnan edustajat yhteisöjen yleiskokouksiin ja yhtiökokouksiin kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
186   Kunnan edustajan nimeäminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laativaan työryhmään
187 Esitys Iin kunnan ympäristöpalkinnon perustamisesta / sääntöjen hyväksyminen / sääntöjen päivitys
188 Liikuntakeskuksen yrittäjä
189   Lautakuntien ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden päätökset
190   Kuntayhtymien kokousasiakirjoja
191   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Tuomela Johannes puheenjohtaja
Koskela Pekka 1. varapj.
Hast Mika 2. varapj.
Jakku-Hiivala Johanna jäsen
Paakkola Veli jäsen
Tapio Helka jäsen
Tervonen Petri jäsen
Tiiro Leena jäsen
Valaja Sanna jäsen
Säkkinen Risto jäsen
Liedes Teijo kvalt pj.
Kehus Reijo kvalt 1. varapj.
Kurttila Jussi kvalt 2. varapj.
Haapaniemi Heli-Hannele kvalt 3. varapj.
Alatossava Ari kunnanjohtaja
Junnila Annastiina ptk.pitäjä/hallintojohtaja
Hekkala Hannes varajäsen
Södö Kati varajäsen
Alaraasakka Aili-Marja varajäsen
Turtinen Maire varajäsen
Autio Aini varajäsen
Raunio Jaakko maankäytön suunnittelija

Nähtävilläolo  
www.ii.fi  
Alkaen 14.06.2019