Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
7   Katsaus valmisteluasteen asioihin
8 Huomautuksen ja varoituksen antamisen ohjeistus
9   Omailmoitussairauspoissaolon keston pidentäminen viiteen kalenterivuorokauteen
10   Henkilöstön yhteinen liikuntavuoro työajalla
11 Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvartaisuussuunnitelman 2018-2020 toteutuminen
12 OVTES:n TVA-lisät lukuvuodelle 2019 - 2020
13 KVTES:n liitteen 5 TVA-lisät toimintakaudelle 2019 - 2020
14   Varhaiskasvatuslain mukaiset tehtävänimikkeet varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2019 alkaen

Osallistuja Tehtävä
Koskela Pekka puheenjohtaja
Tiiro Leena varapuheenjohtaja
Valaja Sanna jäsen
Haapaniemi Heli-Hannele jäsen
Junnila Annastiina hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä