Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
129   Katsaus valmisteluasteen asioihin
130   Kunnanvaltuuston kokouksen 29.4.2019 päätösten täytäntöönpano
131 Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755) / valmisteluvaiheen nähtävilläolo
132 Lausunto YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Pahkakosken tuulivoimapuiston laajennushankkeessa
133 Rakennusjärjestyksen uusiminen
134   Illinsaaren laajennusalueen AO-tonttien luovutusehdot
135 Lausunto Olhavanjoen kalataloudellisesta kunnostuksesta ja valmisteluluvasta
136 Kirkonseudun asemakaava-alueen korttelin 7 tontin 15 luovutusehdot
137 Kirkonseudun asemakaava-alueen korttelin 7 tontin 16 luovutusehdot (matkailupalvelujen alue)
138 Kaavamuutoshakemus Iin rannikon ja saarten osayleiskaavaan
139   Perusopetuksen ja lukion opettajien virkojen perustaminen
140   Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukainen työn tulosten arviointimenettely
141   Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
142   Eropyyntö Oulunkaaren kuntayhtymän yhtämävaltuuston jäsenyydestä ja jäsenen valitseminen
143   Eropyyntö Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä ja varajäsenen valitseminen
144   Jokikylän kyläyhdistyksen puskurilainahakemus
145   Työllisyystilasto maaliskuu 2019
146   Kuntayhtymien kokousasiakirjoja
147   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Tuomela Johannes puheenjohtaja
Koskela Pekka 1. varapj.
Hast Mika 2. varapj.
Jakku-Hiivala Johanna jäsen
Kaleva Oili jäsen
Paakkola Veli jäsen
Tapio Helka jäsen
Tervonen Petri jäsen
Tiiro Leena jäsen
Valaja Sanna jäsen
Liedes Teijo kvalt pj.
Säkkinen Risto kvalt 3. varapj.
Alatossava Ari kunnanjohtaja
Junnila Annastiina ptk.pitäjä/hallintojohtaja
Haapaniemi Heli-Hannele varajäsen
Jokelainen Janne tekninen johtaja
Raunio Jaakko maankäytön suunnittelija
Lukkari Tuomo opetusjohtaja

Nähtävilläolo  
www.ii.fi  
Alkaen 10.05.2019