Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
10   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
11   Pöytäkirjantarkastajien valinta
12   Ennakkoäänten käsittely
13   Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä äänestysalueilla / Ennakkoäänten toimittaminen vaalilautakunnille

Osallistuja Tehtävä
Säkkinen Risto puheenjohtaja
Paaso Aila varapuheenjohtaja
Juopperi Paula jäsen
Maalismaa Maila jäsen
Soini Pentti jäsen
Junnila Annastiina pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja