Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
21   Huoltoauton tulipalo, vahinkolaskelma
22   Huoltoauton hankinta
23   Valmisteluvaiheen asiat
24   Viranhaltijapäätökset
25   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Hekkala Hannes puheenjohtaja
Vuononvirta Tiina 2. varapuh.joht.
Alaraasakka Aili-Marja jäsen
Kuha Veera jäsen
Turtinen Maire jäsen
Paaso Pekka esittelijä
Hast Mika khall edustaja
Jeronen Mika varajäsen
Höyhtyä Jaakko varajäsen
Autio Aini varajäsen

Nähtävilläolo  
www.ii.fi  
Alkaen 12.04.2019