Poistuminen | Toimielimet | Ii-instituutti-liikelaitoksen johtokunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  44 Katsaus valmisteluasteen asioihin
  45 Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan kokouksen ajan ja paikan määrääminen
  46 Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo
  47 Ii-instituutti- liikelaitoksen johtajan sijaisen valinta
  48Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  49 Talousarvion toteutuminen 1-7/2017/Ii-instituutti -liikelaitos
  50 Talousarvio 2017 muutokset/Ii-instituutti -liikelaitos
  51 Kulttuurityön avustukset 2017 / korjaus Suomi-Venäjä seuran Iin osasto ry:n avustukseen
  52 Edustajan nimeäminen nuorisovaltuustoon
  53 Liikunta-asiain neuvottelukunta -työryhmän perustaminen / johtokunnan edustajan nimeäminen työryhmään
  54 Esitys taideteoksen siirtämisestä
  55 Ii-Instituutti -liikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätökset
  56 Ii-Instituutti -liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranhaltijapäätökset
  57 Ilmoitusasiat
  58 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Jokela Jari-Jukka  puheenjohtaja
  Keltamäki Seppo  1.varapj.
  Kurttila Jussi  2. varapj.
  Alaraasakka Aili-Marja  jäsen
  Halonen Maria-Liisa  jäsen
  Huovinen Pertti  jäsen
  Paakki Valtteri  jäsen
  Pivelin Paula  jäsen
  Rahkola Tarja pöytäkirjanpitäjä
  Koskela Pekka  khall:n edustaja
  Turtinen Maire  varajäsen
  Brinon Merja  kulttuurivastaava
  Sailio Taija  Projektipäällikkö