Poistuminen | Toimielimet | Henkilöstöjaosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  8 Katsaus valmisteluasteen asioihin
  9KVTES:n liitteen 5. TVA-lisät
  10OVTES:n TVA-lisät lukuvuodeksi 2017 - 2018
  11 Tehtävänkuvan vaativuuden arviointi / rakennuttajainsinööri
  12 Tehtävänkuvan vaativuuden arviointi / tietopalveluasiantuntija
  13 Työ- ja virkavapaaohjeen hyväksyminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hekkala Hannes  puheenjohtaja
  Tiiro Leena varapuheenjohtaja
  Kova Tauno  jäsen
  Sanaksenaho Harri  jäsen
  Junnila Annastiina  hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, hallinto-osasato 
  Alkaen 02.06.2017 09:00