Poistuminen | Toimielimet | Kunnanvaltuusto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  16 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  17 Katsaus valmisteluasteen asioihin
  18 Omavelkainen takaus / Iin Energia oy
  19 Iin kunnan edustajan nimeäminen Oulun seudun ajorataharjoittelusäätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017 - 2020
  20 Varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan
  21 Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen Kuivajoelle
  22 Liikkuva koulu -hankerahoituksen anominen ja lisämäärärahan myöntäminen talousarvioon 2017
  23Osallistuminen Karhun siltahankkeeseen
  24 Tilintarkastuksen kilpailutus / tilintarkastusyhtiön valinta
  25 Vastaus valtuustoaloitteeseen 3.10.2016 / Kokoomuksen valtuustoryhmä / Valtuustoaloite Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
  26 Vastaus valtuustoaloitteeseen 29.2.2016 / Keskustan valtuustoryhmä / Valtuustoaloite joukkoliikenteen toimivuuden parantamiseksi
  27 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7.11.2016 / Sirpa Varanka ym. / Valtuustoaloite hiihtolatuverkon parantamiseksi
  28 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7.11.2016 / Harri Sanaksenaho / Valtuustoaloite siirrettävän lumetusjärjestelmän hankkimisesta Iin kuntaan
  29 Vastaus valtuustoaloitteeseen 3.10.2016 / Iin Sosialidemokaraattinen valtuustoryhmä / Valtuustoaloite pyörätiestön ja risteyksien opasteiden ja viittojen nimistön tarkistamisesta ja muuttamisesta
  30 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Iin Perussuomalaiset 9.5.2016 / Valtuustoaloite Iin kunnanvaltuutettujen määrästä uuden kuntalain mukaan
  31 Tiedonantoasiat
  32Valtuustoaloitteet
  33 Kiireellisenä käsiteltävät asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuomela Johannes kvalt pj.
  Mäenpää Petteri  3. varapj.
  Paaso Aila  4. varapj.
  Kaleva Oili 5. varapj.
  Alaraasakka Eero  valtuutettu
  Hast Mika valtuutettu
  Hekkala Hannes  valtuutettu
  Höyhtyä Jaakko valtuutettu
  Jyrkkä Tellervo  valtuutettu
  Kaakkuriniemi Matti  valtuutettu
  Kalliorinne Hilkka valtuutettu
  Kehus Reijo valtuutettu
  Keltamäki Sauli valtuutettu
  Kova Tauno  valtuutettu
  Liedes Teijo valtuutettu
  Mäenkoski Anu  valtuutettu
  Mähönen Jouni valtuutettu
  Paakkola Minna  valtuutettu
  Pakonen Ilkka valtuutettu
  Ruonala Riikka valtuutettu
  Sanaksenaho Harri  valtuutettu
  Säkkinen Risto valtuutettu
  Tapio Helka  valtuutettu
  Tervonen Petri valtuutettu
  Tiiro Leena valtuutettu
  Varanka Sirpa  valtuutettu
  Vuononvirta Tiina  valtuutettu
  Alaraasakka Aili-Marja  varavaltuutettu
  Haatainen Matti  varavaltuutettu
  Halonen Maria-Liisa  varavaltuutettu
  Juopperi Paula  varavaltuutettu
  Kivelä Tauno  varavaltuutettu
  Kuha Veera  varavaltuutettu
  Pentti Eero  varavaltuutettu
  Soini Pentti  varavaltuutettu
  Alatossava Ari  kunnanjohtaja
  Junnila Annastiina  ptkpitäjä/hallintojohtaja
  Paaso Pekka liikel. johtaja
  Vitikka Markku tekninen johtaja
  Rahkola Tarja liikel. johtaja
  Anttila Vesa  opetus- ja varh.kasv.pääll.
  Hautamäki Anne  liikel.johtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Iin kunnanvirasto 
  Alkaen 24.03.2017 09:00