Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  75 Katsaus valmisteluasteen asioihin
  76 Kunnanvaltuuston kokouksen 27.2.2017 päätösten täytäntöönpano
  77Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan (Iijokisuun osa-alue) sekä Iin keskustaajaman muuttaminen Karhun alueella
  78 Osallistuminen Karhun siltahankkeeseen
  79 Haminan koulun investointimäärärahan osoittaminen kalustehankintoihin
  80 Lausunto Iin Pahkakosken tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
  81Määräalan myyminen St1 Oy:lle
  82Iin kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
  83Oikaisuvaatimus hallintojohtajan viranhaltijäpäätökseen 24.2.2017 § 5 vakuutusmeklaripalvelun hankinta / Semita Oy
  84 Eropyyntö vaalilautakunnan jäsenyydestä / Kari ja Irja Kiuttu
  85 Varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan
  86Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeiluun osallistuminen ja johtoryhmän jäsenen nimeäminen / lausunto lakiesityksestä ja osallistuminen kokeiluun
  87 Yhteiskäyttösähköautojen hankinta
  88 Omavelkainen takaus / Iin Energia oy
  89 Lautakuntien ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden päätökset
  90 Kuntayhtymien kokousasiakirjoja
  91 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Liedes Teijo puheenjohtaja
  Ruonala Riikka  1. varapj.
  Hekkala Hannes  2. varapj.
  Paakkola Minna  jäsen
  Paakkola Veli  jäsen
  Pakonen Ilkka jäsen
  Sanaksenaho Harri  jäsen
  Tapio Helka  jäsen
  Tervonen Petri  jäsen
  Tiiro Leena jäsen
  Säkkinen Risto  varajäsen
  Tuomela Johannes kvalt pj.
  Huovinen Pertti  kvalt 1. varapj.
  Tiiro Matti  kvalt 2. varapj.
  Alatossava Ari  kunnanjohtaja
  Junnila Annastiina  ptk.pitäjä/hallintojohtaja
  Vitikka Markku  tekninen johtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Iin kunnanvirasto 
  Alkaen 17.03.2017 09:00