Poistuminen | Toimielimet | Vesiliikelaitoksen johtokunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  11 Valmisteluvaiheen asiat
  12Vedenottamoiden ja jätevesipumppaamoiden SIA- tekniikan päivittäminen
  13 Iin vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen ajan ja paikan sekä kokouskutsusta päättäminen
  14 Iin vesiliikelaitoksen tilinpäätös 2016
  15 Viranhaltijapäätökset
  16 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Mähönen Jouni puheenjohtaja
  Hast Mika varapuheenjohtaja
  Alaraasakka Aili-Marja  jäsen
  Hyry Paula jäsen
  Kova Tauno  jäsen
  Pakonen Ilkka  jäsen
  Parviainen Pekka  jäsen
  Turtinen Maire  jäsen
  Paaso Pekka esittelijä
  Alatossava Ari  kunnanjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Iin kunnanvirasto 
  Alkaen 03.03.2017 09:00