Poistuminen | Toimielimet | Valvontalautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  1 Valvontalautakunnan kokouksen ajan ja paikan määrääminen sekä kokouskutsusta päättäminen
  2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävilläolo
  3 Laskujen vastaanotto- ja hyväksymismerkinnät
  4 Valvontalautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  5 Rakennusvalvonnan talousarvion toteutuma v. 2016
  6 Varahenkilön valitseminen esittelijälle
  7 Markus ja Mari Leskinen poikkeamishakemus, lausunto
  8 Sofia ja Jyri Mäenpää suunnittelutarveratkaisuhakemus, lausunto
  9 Henri Paldanius ja Maarit Klasila suunnittelutarveratkaisuhakemus, lausunto
  10 Saapuneet kirjeet
  11 Viranhaltijapäätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Pakonen Ilkka puheenjohtaja
  Keltamäki Sauli  1. varapuheenjohtaja
  Alaraasakka Sonja  jäsen
  Junes Arto  jäsen
  Kaakinen Saku  jäsen
  Kehus Leila  jäsen
  Liimatta Marja-Leena jäsen
  Vuononvirta Tiina  jäsen
  Sanaksenaho Harri khall:n edustaja
  Paasovaara Hannu rakennustarkastaja
  Hyry Urpo rakennustarkastaja
  Lehtola Jukka vs. rakennustarkastaja