DynastyDynasty - Kuulutuksethttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesMääräaikainen laaja-alainen erityisopettajaMääräaikainen laaja-alainen erityisopettajahttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370674715096639541Julkipanolista 14.10.2019 rakennusvalvonnan lupapäätöksistäJulkipanolista 14.10.2019 rakennusvalvonnan lupapäätöksistähttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370663700519880521Kuulutus Aarne Juntunen Ky:n maa-aineslupahakemuksesta Kuivaniemen kylän tilalle Kangas RN:o 139-407-1-23Kuulutus Aarne Juntunen Ky:n maa-aineslupahakemuksesta Kuivaniemen kylän tilalle Kangas RN:o 139-407-1-23http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370631262184189231Kuulutus Aarne Juntunen Ky:n maa-aineslupahakemuksesta Kuivaniemen kylän tilalle Kirves RN:o 139-407-142-1Kuulutus Aarne Juntunen Ky:n maa-aineslupahakemuksesta Kuivaniemen kylän tilalle Kirves RN:o 139-407-142-1http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370631227870613221Hakemuksen tiedoksiantokuulutus asiassa Raasakan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, IiHakemuksen tiedoksiantokuulutus asiassa Raasakan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, Iihttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370614136646553111Kuulutus asemakaavojen voimaantulostaKuulutus asemakaavojen voimaantulostahttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370614641680611811Kuulutus toimenpideluvan vireilletulosta. Jakkukylän riippusiltaKuulutus toimenpideluvan vireilletulosta. Jakkukylän riippusiltahttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370604439666991991Rakennusvalvonnan julkipanolista 7.10.2019 lupapäätöksistä Rakennusvalvonnan julkipanolista 7.10.2019 lupapäätöksistä http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370603389076819941Oulunkaaren ympäristölautakunnan kokouksen 26.9.2019 pöytäkirja nähtävänäOulunkaaren ympäristölautakunnan kokouksen 26.9.2019 pöytäkirja nähtävänähttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370569792946535511Rakennuslautakunnan julkipanolista 3.10.2019 suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvistaRakennuslautakunnan julkipanolista 3.10.2019 suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvistahttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370569426374382501Iin Ollinkorven tuulivoimahankkeen YVA-yhteysviranomaisen YVA-suunnitelmalausunto nähtävilläIin Ollinkorven tuulivoimahankkeen YVA-yhteysviranomaisen YVA-suunnitelmalausunto nähtävillähttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370483447609334371Kuulutus luonnonsuojelualueen laajentamisesta, Tuuliaavan-Ison Heposuon soidensuojelualueKuulutus luonnonsuojelualueen laajentamisesta, Tuuliaavan-Ison Heposuon soidensuojelualuehttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370362513367580511Kokoukset ja pöytäkirjojen pitäminen nähtävillä syksyllä 2019Kokoukset ja pöytäkirjojen pitäminen nähtävillä syksyllä 2019http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6370120376584671701Yhteysviranomaisen lausunto Makkara-Aavan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta nähtävilläYhteysviranomaisen lausunto Makkara-Aavan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta nähtävillähttp://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6368866861258818571