Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

Otsikko ▲Nähtävilläolo
Karhun Natura-arviointi - lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille18.02.2019 01.00 - 20.08.2019 00.00
Kuulutus Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman asettamisesta julkisesti nähtäville20.06.2019 00.00 - 21.08.2019 00.00
Kuulutus Kaakkuriniemen asemakaavan muutoksesta - sataman ja Tyllipuiston alue, valmisteluvaiheen nähtävilläolo24.06.2019 00.00 - 03.08.2019 00.00
Kuulutus kirkonseudun asemakaavan muutoksista, korttelin 39 tontti 1 sekä Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755), ehdotusvaiheiden nähtävilläolot. 03.07.2019 00.00 - 10.08.2019 00.00
Kuulutus Kuljetus Häkkilä Oy:n 60 000 m3:n maa-ainesluvan hakemisesta hiekanotolle18.06.2019 00.00 - 19.07.2019 00.00
Kuulutus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapaukseen, Oulun Pahkakosken tuulivoimahankkeen laajennus 07.06.2019 00.00 - 27.07.2019 00.00
Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.7.201916.07.2019 07.00 - 31.07.2019 14.00
Turveruukki Oy:n bioenergiaterminaalin ympäristölupahakemus Iin Kuivaniemelle 27.06.2019 00.00 - 30.07.2019 00.00
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä haettavana28.06.2019 11.00 - 15.08.2019 00.00
Yhteysviranomaisen lausunto Makkara-Aavan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta nähtävillä20.03.2019 08.00 - 30.12.2019 08.00