Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

Otsikko ▲Nähtävilläolo
Erityisopettajan virka haettavana12.04.2019 10.00 - 29.04.2019 20.00
Kansalaisopiston suunnittelijaopettajan sijaisuus haettavana24.04.2019 10.00 - 08.05.2019 20.00
Karhun Natura-arviointi - lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille17.02.2019 21.00 - 19.08.2019 20.00
Kielten lehtorin (en, ru) virka haettavana 12.04.2019 10.00 - 26.04.2019 20.00
Kielten päätoimisen tuntiopettajan (tutor-opettaja) määräaikainen tehtävä haettavana 24.04.2019 08.00 - 07.05.2019 20.00
Kiertävän lastentarhanopettajan tehtävä haettavana18.04.2019 06.00 - 09.05.2019 20.00
Kokoukset ja pöytäkirjojen pitäminen nähtävillä keväällä 201904.02.2019 08.00 - 30.06.2019 20.00
Kunnanvaltuuston kokouksen 29.4.2019 asialista24.04.2019 05.00 - 08.05.2019 05.00
Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä, Mazda 323, rekisteritunnus NZT-9629.03.2019 11.00 - 28.04.2019 10.00
Kuulutus Illinsaaren asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta - ehdotusvaiheen nähtävilläolo23.04.2019 20.00 - 24.05.2019 20.00
Kuulutus Ison Hirviaavan-Lähteenaavan soidensuojelualueen laajentamisesta27.02.2019 04.00 - 28.05.2019 20.00
Lastentarhanopettajan tehtävä haettavana18.04.2019 07.00 - 09.05.2019 20.00
Lukion äidinkielen päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä haettavana12.04.2019 10.00 - 26.04.2019 20.00
Luokanopettajan virka haettavana 12.04.2019 10.00 - 29.04.2019 20.00
Oulunkaaren ympäristölautakunnan julkipanoilmoitus maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta, Olhavan kylä, Vuornoskankaan alue04.04.2019 20.00 - 08.05.2019 20.00
Oulunkaaren ympäristölautakunnan julkipanoilmoitus maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta, Simola, Olhavan kylä04.04.2019 20.00 - 08.05.2019 20.00
Päätoimisen kielten tuntiopettajan (ru, sa) määräaikainen tehtävä haettavana12.04.2019 10.00 - 26.04.2019 20.00
Pohjois-Pohjanmaan liitto tiedottaa: 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua29.03.2019 05.00 - 28.04.2019 04.00
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen 26.3.2019 pöytäkirja nähtävänä16.04.2019 09.00 - 30.04.2019 09.00
Rakennuslautakunnan julkipanolista 4.4.2019 päätöksistä04.04.2019 06.00 - 03.05.2019 20.00
Rakennusvalvonnan julkipanolista 18.4.201918.04.2019 03.00 - 07.05.2019 20.00
Suunnittelija-työnohjaajan tehtävä haettavana18.04.2019 04.00 - 01.05.2019 20.00
Tanssinopettajan tehtävä haettavana lukuvuodeksi 2019-202015.04.2019 06.00 - 31.05.2019 20.00
Venepaikat haettavana18.04.2019 03.00 - 06.05.2019 20.00
Vesilain mukaisen lupahakemuksen tiedoksiantokuulutus asiassa Olhavanjoen kalataloudellinen kunnostus ja valmistelulupa, Ii01.04.2019 20.00 - 02.05.2019 20.00
Yhteysviranomaisen lausunto Makkara-Aavan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta nähtävillä20.03.2019 04.00 - 30.12.2019 04.00
YVA -yhteysviranomaisen YVA -suunnitelmalausunnon nähtävillä pitäminen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta25.04.2019 09.00 - 31.05.2019 20.00