Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/107

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksien jatkettu hakuaika


Yksityistien tulee täyttää seuraavat ehdot:
- tien tulee palvella vähintään yhtä vakituiseen asumiseen käytettävää asuinra­kennusta (loma-asun­toa jota käytetään vakituiseen asumiseen ei oteta lukuun) ja
- tien pituuden tulee olla vähintään 100 m mitattuna sen alkupisteestä 'viimeisen' vakituisen asunnon liittymään tai pihapiiriin saakka; päätiestä erkanevat haarat lasketaan tien pituu­teen mukaan mikäli sillä sijaitsee yksikin vakituinen asunto ja
- tie on autolla (= henkilöauto) ajokelpoinen
 
Mikäli tie ei täytä edellä esitettyjä ehtoja voi kunta myöntää avustusta mikäli todetaan, että:
- tietä käytetään yleisesti muuhunkin kuin tieosakkaiden liikennöintiin tai heidän kuljetuksiin tai
- kunta katsoo tien muutoin olevan erityisen tärkeä.
 
Avustusta ei myönnetä sellaiselle tielle tai tien osalla, joka palvelee pelkästään maa- ja metsätalousliikennettä tai johtaa vain vapaa-ajanasunnoille.
 
Mikäli yksityistien tienpitoa varten on perustettu tiekunta, on avustuksen hakemisesta päätettävä tiekunnan kokouksessa (kopio päätöksestä hakemuksen liitteeksi). Mikäli tiellä ei ole tiekuntaa, voivat tien vakituiset asukkaat yhteisesti hakea avustusta. Hakemisesta täytyy olla vakituisten asukkaiden kirjallinen yhteinen päätös, jossa:
- ilmoitetaan tien yhteyshenkilö ja
- mille tilille mahdollinen avustus maksetaan ja
- miten tienpidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan muiden tien osakkaiden ja käyttäjien kanssa.
 
Kunta voi hylätä avustushakemuksen sillä perusteella, että tielle ei ole perustettu tiekuntaa.
 
Avustuksen hakemiseen on lomakkeita saatavilla Iin kunnanviraston asiointipisteestä ja kunnan www-sivuilta.
 
Avustushakemukset liitteineen tulee 20.5.2019 mennessä toimittaa osoitteella; Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla; tekniset@ii.fi. Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen, puh. 040 7021388.
 
 
Yhdyskuntalautakunta
 

Lähettäjä: Yhdyskuntalautakunta
Julkaistu: 02.05.2019 15.27


Lisätietoja Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii.
kirjaamo(a)ii.fi