Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/35

Karhun Natura-arviointi - lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille

Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keski-osalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon.

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elin-keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnon-suojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).

Iin kunta pyytää luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoilta lausuntoa Natura-arvioinnista. Arviointi on nähtävillä Iin kunnan yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://ii.fi/yleiskaavoitus. Yhteispalvelupisteessä ja internet-sivuilla on esillä myös kartta Natura-alueen rajauksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi

Ii 11.2.2019
Kunnanhallitus

Lähettäjä: Iin kunnanhallitus
Julkaistu: 15.02.2019 14.24


Liitteet
  Iijoensuisto_Natura

Lisätietoja Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii.
kirjaamo(a)ii.fi