Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/107

Olhavajoen kalataloudellinen kunnostaminen

Iin kunta on saanut myönteisen avustuspäätöksen Lapin ELY-keskukselta Olhavajoen kalataloudelliseen kunnostamiseen. Hankkeen tavoitteena on kohentaa joen tilaa ja arvoa, sillä uoman kalataloudellinen tuotto on perkausten johdosta heikentynyt. Kunnostukset parantavat erityisesti lohikalaston (taimen, harjus, siika, lohi) sekä nahkiaisen ja ravun elinmahdollisuuksia. Kunnostukset edistävät alueen kalastusta ja samalla alueen käyttöä myös matkailuun. Olhavanjoen kunnostus on valtioneuvoston vahvistaman vesienhoitosuunnitelman toimenpide.

Pääasialliset kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden kiveäminen poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran ohjailu kuiville jääneiden uomanosien vesittämiseksi sekä runsas kutualueiden rakentaminen.

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen ja rahoitus on saatu ensimmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus kunnostaa Olhavanjoen kunnostussuunnitelmassa kuvatut kohteet 1-4 ja 10. Ensimmäisen vaiheen toteuttamisaika on avustuspäätöksen mukaisesti 1.1.2018-30.9.2019. Tavoitteena on, että työ toteutetaan loppukesästä 2018 veden ollessa alimmillaan. Muille kunnostuskohteille haetaan vesilain mukainen lupa, jonka jälkeen toteutetaan vaihe 2 rahoituksen vahvistuttua (arviolta 2019 - 2020).

Kohteet 1-4 sijaitsevat Kaihuanjärven alapuolella Suomelan alueella ja kohde 10 Yli-Olhavan kohdalla. Kaihuanjärven alapuolella olevat kohteet ovat pieniä ja osittain ilman työkoneita kunnostettavissa, kun taas joen alaosan perattujen koskien työt ovat suurempia vaatien myös vesilain mukaisen luvan (AVI).

Iin kunta toimii hankkeen toteuttajana. Paikalliset toimijat kuten osakaskunta ja Olhavan seudun kehittämisyhdistys tekevät luontoissuorituksia. Kunta toimii rakennuttajana ja hankkii työnjohdon ja rakentamistyöt ostopalveluna.

Lisätietoja hankkeeseen liittyen Iin kunnan teknisistä palveluista, ympäristönhoitaja Anne Suihkoselta puh. 050 4644 630.

Lähettäjä: Iin kunta, Tekniset palvelut
Julkaistu: 04.06.2018 14.42


Lisätietoja Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii.
kirjaamo(a)ii.fi