Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/76

Kuulutus Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston nähtäville asettamisesta

Tuuliwatti Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle Palokankaan tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentaminen.

Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 § 114 asettaa Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston ja kaavaehdotuksen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 7.5.2018–8.6.2018 väliseksi ajaksi.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään maisemaravintola Merihelmessä tiistaina 15.5.2018 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteellä (Jokisuuntie 2, 91101 Ii) sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ii.fi/yleiskaavoitus. Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavan ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana (8.6.2018 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:

kirjaamo@ii.fi                    tai                          Iin kunta    
                                                                         Jokisuuntie 2  
                                                                         91101 Ii 
Lisätietoja antavat:

Iin kunta
Jokisuuntie 2, 91101 Ii

Jaakko Raunio
Maankäytön suunnittelija
puh. 050 4083 811
jaakko.raunio@ii.fi


Kaavaa laativa konsultti:                                                         Hankkeesta vastaava: 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy                                         TuuliWatti Oy                 
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU                                         PL 100, 00381 Helsinki

Janne Tolppanen                                                                    Hannu Kemiläinen
Maankäytön suunnittelija, Arkkitehti                                         Suunnittelupäällikkö       
puh. 044 278 7307                                                                  puh. 040 734 3026
janne.tolppanen@fcg.fi                                                            hannu.kemilainen@st1.fi

       

Lähettäjä: Iin kunta, FCG
Julkaistu: 26.04.2018 11.03


Lisätietoja Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii.
kirjaamo(a)ii.fi