Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

http://www.oulunkaari.org:80/ii/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/26

Kuulutus rakennusluvan vireilletulosta, TuuliWatti Oy

 

TuuliWatti Oy on jättänyt Iin kuntaan rakennuslupahakemuksen koskien 5 (viiden), napakorkeudeltaan 155 metriä ja kokonaiskorkeudeltaan 230 metriä korkeiden tuulivoimalaitosten sekä tarvittavan tiestön, laitteiden ja johtolinjojen rakentamiseen Isokankaan tuulivoimanpuiston yleiskaava-alueelle.

Voimalat sijaitsevat Iin kunnan Kuivaniemen kylässä määräaloilla Perkaus kt 139-407-315-0 (Voimala 1 sekä huoltotie), Ellilä kt 139-407-24-56, Yliellilä  kt 139-409-24-38 ja Sonninkangas kt 139-407-6-76 (voimalat 2 ja 3 sekä huoltotiet), Kaakkuriniemi kt 139-407-28-9 (Voimala 4 ja 5 sekä huoltotiet).

Johtolinjat toteutetaan huoltoteiden yhteyteen maakaapeleilla. Tieyhteys alueelle toteutetaan etelästä Oijärventieltä Olhavan, Nybyn ja Myllykankaan tuulivoimapuistojen kautta. Metsähallituksen metsätien päästä rakennetaan noin 1 km uutta tietä Isokankaan tuulivoimapuistoalueelle. Alue sijaitsee Karttimonkangas-Simppusuonkangas-Metsäpirtinkallio-Sonniotsanmaa-Blomsterinkangas välisellä alueella.

Rakennuslupahakemus liiteasiakirjoineen on nähtävillä Iin kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa
Jokisuuntie 2, 91100 Ii 15.2-2.3.2018
 
Naapureille ja asianosaisille sekä muille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin hankkeen toteuttamisella voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus saada tietoja hakemuksesta sekä muistutuksen tekemiseen tai mielipiteen ilmaisemiseen hankkeen johdosta.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Iin kunnan tekniseen toimistoon osoitteella Iin kunta, Tekninen osasto PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti kirjaamo@ii.fi , 2.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Urpo Hyry puh. 050-4302615 tai sähköposti urpo.hyry@ii.fi 

Iissä 13.2.2018

Iin rakennusvalvonta

                   

Lähettäjä: Iin kunta, rakennusvalvonta
Julkaistu: 15.02.2018 12.40


Lisätietoja Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii.
kirjaamo(a)ii.fi